75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Wzory umów zawieranych między PŁ a studentem cudzoziemcemW załączeniu przedstawiamy Uchwałę regulującą wzory umów zawieranych między Politechniką Łódzką a studentem cudzoziemcem.

 

 

Zgodnie z ustawą z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat określa umowa między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 


Data dodania:2015-09-29
Data aktualizacji2017-10-10

Wprowadzone przez:
Anna Kręplewicz-Kuczyńska,
Pliki do pobrania

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE