75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Wywiad z JM Rektorem prof. Stanisławem Bieleckim (Życie Uczelni nr 111)W bieżącym roku mija 65 lat od powstania Politechniki Łódzkiej. To dobry moment, aby rozmawiać o osiągniętych już sukcesach, a także o planach na przyszłość.

ŻU: Naszą rozmowę zacznijmy od „pytania historycznego”. Jakie wydarzenia w minionym 65-leciu uważa Pan Rektor za najważniejsze w dziejach PŁ? 

Rektor prof. Stanisław Bielecki: Pierwszym i najważniejszym momentem dla Politechniki był sam fakt jej powstania, w ten sposób zrealizowały się marzenia mieszkańców miasta o uczelni technicznej. Uznaję to za podstawowe historyczne wydarzenie, z którego wypływają następne, a jest ich oczywiście niezmiernie dużo. Wspomnę krótko o kilku z tych najważniejszych; każde z nich otwierało nowe perspektywy, inspirowało do dalszego rozwoju.

Bardzo ważne było powstanie każdego kolejnego wydziału. Ostatnim etapem tego procesu było utworzenie „wirtualnego wydziału” jakim jest Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Udało się nam stworzyć studenckie miasteczko położone w kampusie Politechniki, co z jednej strony ułatwiło studentom spoza Łodzi podjęcie tutaj studiów, z drugiej zaś stworzyło warunki do silniejszej integracji i identyfikacji z Uczelnią. Nie jestem Łodzianinem i sam dobrze wiem jak to jest ważne. Politechnika Łódzka zaczynała swoją działalność na terenach po dawnej fabryce Rosenblatta. Dziś mamy duży kampus blisko centrum miasta. Bez pozyskiwania nowych terenów byłoby nam znacznie trudniej działać i stawiać sobie nowe wyzwania. Już dziś zapraszam pracowników uczelni na piknik, który z okazji rocznicy Politechniki zorganizujemy na naszych zielonych ternach w kampusie B.

Więcej


Data dodania:2010-04-19
Data aktualizacji2016-03-08

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE