Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

WSZJK w PŁ - Cel SystemuCel WSZJK w PŁ.

 

Celem WSZJK w PŁ jest zapewnienie wysokiej jakości i konkurencyjności kształcenia w Politechnice Łódzkiej, uwzględniając krajowe przepisy prawa, europejskie standardy i wskazówki dotyczące wewnętrznych i zewnętrznych metod zapewnienia jakości kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego, w tym wymagania stawiane w procesie akredytacji krajowych i międzynarodowych.

 

WSZJK w PŁ jest jednym z głównych narzędzi wspomagających budowę kultury jakości w uczelni.


Data dodania:2013-09-27
Data aktualizacji2017-10-24

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE