Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

WSZJK w PŁ - Cel Systemu

A+ / A-


Cel WSZJK w PŁ


Celem WSZJK w PŁ jest zapewnienie wysokiej jakości i konkurencyjności kształcenia w Politechnice Łódzkiej, uwzględniając krajowe przepisy prawa, europejskie standardy i wskazówki dotyczące wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz standardy zewnętrznego zapewnienia jakości szkolnictwa wyższego, w tym wymagania stawiane w procesie akredytacji.
WSZJK w PŁ jest jednym z głównych narzędzi wspomagających budowę kultury jakości w Uczelni.


Data dodania:2013-09-27
Data aktualizacji2017-01-02

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE