Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Wspólny projekt PŁ i GOŚPolitechnika Łódzka i Grupowa Oczyszczalnia Ścieków (GOŚ) w Łodzi wspólnie opracują system monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków. We wtorek, 19 czerwca, na PŁ odbyło się  inauguracyjne spotkanie wykonawców innowacyjnej technologii.

 

Podczas spotkania naukowcy z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowika PŁ przedstawili cele projektu, a przedstawiciele GOŚ w Łodzi omówili ich znaczenie dla zminimalizowania emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego.

 

System, nad którym podejmują współpracę naukowcy z Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PŁ oraz specjaliści z GOŚ w Łodzi będzie wykorzystywał dane pochodzące z istniejącego w mieście opomiarowania przelewów burzowych i deszczomierzy.  Jednak najważniejsze i unikatowe jest wykonanie, w ramach projektu, czterech stanowisk pomiarowych z sondami on-line mierzącymi stężenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń ścieków w sieci kanalizacyjnej. Sygnał ostrzegawczy pojawi się zatem dużo wcześniej i pozwoli zoptymalizować pracę operatorów w oczyszczalni.

 

Uzyskane przez naukowców dane będą wykorzystane przez stworzony system informatyczny, prognozujący na bieżąco ilość ścieków i skład zanieczyszczeń na wlocie do oczyszczalni. System ten umożliwi alert przed zjawiskami, które mogą mieć negatywny wpływ na proces oczyszczania ścieków. Przedmiotem działań jest ostrzeganie oczyszczalni przed nagłym dopływem substancji toksycznych dla procesu biologicznego oczyszczania. Do oczyszczalni trafi też z odpowiednim wyprzedzeniem sygnał o przeciążeniu hydraulicznym, które może nastąpić w czasie opadów atmosferycznych, szczególnie w przypadku kanalizacji, w której ścieki bytowo-gospodarcze i wody opadowe płyną wspólnym kanałem.

 

Powstały w ramach projektu system, pozwoli na optymalne sterowanie procesami oczyszczania i w efekcie zrównoważone działanie oczyszczalni. Dzięki temu parametry ścieków na ujściu do rzeki Ner staną się jeszcze bardziej korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska. System umożliwi także wizualizację, archiwizację i raportowanie danych, które będą mogły być wykorzystane do dalszych analiz związanych z modernizacją lub rozbudową obiektu i jego dostosowanie do zmian klimatycznych, urbanizacyjnych i wymagań z punktu widzenia ochrony odbiornika ścieków.

 

Projekt o wartości prawie trzech milionów złotych finansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i został przyznany w konkursie na Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze.

 


Data dodania:2018-06-18
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Budynek Wydziału Budownictwa, Architekury i Inżynierii Środowiska PŁ. foto. archiwum PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE