Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

PŁ czeka na kandydatów na studiaNa PŁ trwa rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Przyjmowanie dokumentów potrwa do 16 lipca, a listy przyjętych zostaną ogłoszone 26 lipca.

 

Na nowy rok akademicki Politechnika Łódzka przygotowała 7295 miejsc, w tym 5415 na studiach pierwszego stopnia i 1880 na studiach drugiego stopnia. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oferowanych jest 4525 miejsc, a na studiach niestacjonarnych 890.


Sprawdziany uzdolnień plastycznych odbędą się 18 lipca, dla chętnych na wzornictwo, 19 lipca dla przyszłych studentów architektury i 20 lipca sprawdzian uzdolnień plastyczno-konstrukcyjnych dla kandydatów na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego.

 

Na studia drugiego stopnia rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca i zakończy 21 września. W dniach 24 i 25 września przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. Wyniki przyjęć zostaną ogłoszone 28 września. Limity przyjęć na studiach drugiego stopnia wynoszą odpowiednio: 1355 na studia stacjonarne oraz 525 na studia niestacjonarne.


Politechnika Łódzka planuje uruchomić, od nowego roku akademickiego, kilka nowych kierunków studiów: elektrotechnikę w języku angielskim na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; analitykę chemiczną  na Wydziale Chemiczny oraz menedżera żywności i żywnienia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności.

 

Nowością w ofercie PŁ są studia dualne, I stopnia, prowadzone w trybie niestacjonarnym na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Studia dualne to zestawienie zajęć na uczelni z płatnym stażem odbywającym się w przedsiębiorstwie.

 

Na stronie rekrutacji znajdują się szczegóły dotyczące limitów miejsc na poszczególnych wydziałach i kierunkach studiów.


Data dodania:2018-05-28
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE