Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Większe zainteresowanie studiami w PŁPolitechnika Łódzka zakończyła w piątek, 14 lipca, przyjmowanie dokumentów w pierwszym etapie rekrutacji. W systemie zarejestrowano prawie 18,5 tysiąca zgłoszeń, czyli ponad 700 więcej niż przed rokiem.

 

Najwięcej osób, podobnie jak w poprzednim roku,  chce studiować na Politechnice Łódzkiej -  informatykę. Na kierunek ten wpłynęło około 1200 zgłoszeń na każdy z prowadzących go wydziałów: Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTiMS) oraz Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIA).

 

Ogromna konkurencja była na anglojęzycznych studiach informatycznych - information technology oraz computer science w Centrum Kształcenia Międzynarodowego – ponad 12 zgłoszeń na jedno miejsce.  Dużym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszy się logistyka oraz business and technology.  

 

W czołówce najpopularniejszych kierunkówna PŁ można wymienić ponadto: systemy sterowania inteligentnymi budynkami oraz automatykę i robotykę. Na oba te kierunki, prowadzone na wydziale EEIA, wpłynęło 7 zgłoszeń na miejsce. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się też inżynieria biomedyczna, studia w języku polskim i w języku angielskim. Na kierunek ten wpłynęło ponad 5 zgłoszeń na jedno miejsce.

 

W tym roku Politechnika Łódzka przygotowała na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 4750 miejsc na 42 kierunkach. We wtorek i środę, 18-19 lipca, odbędą się sprawdziany uzdolnień plastycznych, obowiązujące kandydatów na kierunki: wzornictwo, architektura oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego.

 

Wyniki rekrutacji na PŁ zostaną ogłoszone 25 lipca (wtorek). Na kierunki, na których zostaną wolne miejsca, uczelnia planuje przeprowadzić drugi etap naboru. Rozpocznie się 28 lipca, a zakończy 13 września.


Data dodania:2017-07-17
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Budynek Centrum Kształcenia MIędzynarodowego PŁ (IFE).

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE