Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości w PŁ

A+ / A-


Politechnika Łódzka ma Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości.

 Politechnika Łódzka kładzie szczególny nacisk na zapewnienie jak najwyższej jakości na wszystkich poziomach i formach kształcenia w Uczelni.

 Począwszy od 2000 roku zadania związane z podnoszeniem jakości kształcenia w Politechnice Łódzkiej prowadzone są w sposób sformalizowany tj. w oparciu o zewnętrzne i wewnętrzne uregulowania prawne w tym zakresie. W 2008 roku uchwałą Senatu PŁ wprowadzony został  Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości  Kształcenia w PŁ, który podlega ciągłemu procesowi  doskonalenia. 

 Trwają prace związane z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością w Uczelni. Integralną cześć tego systemu stanowi Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w PŁ.


Data dodania:2013-09-24
Data aktualizacji2017-01-31

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE