75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Uroczystości towarzyszące - czerwiec 2015Uroczystości towarzyszące Jubileuszowi 70-lecia Politechniki Łódzkiej.Coolturalny Festiwal Piwa
1-2 czerwca 2015 r., Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

VI Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemicznego
11 czerwca 2015 r., Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

14. Sympozjum Stateczności Konstrukcji
8-12 czerwca 2015 r., Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Więcej informacji nt Sympozjum www.ssk.p.lodz.pl


Konferencja Jubileuszowa z okazji 65-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
12 czerwca 2015 r., Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Jubileuszowe XXX Krajowe Sympozjum Przekładnikowe
czerwiec 2015 r., Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Elektroenergetyki PŁ

 

11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa CLOTECH’2015
17-19 czerwca 2015 r., Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Podczas tegorocznej konferencji zostało przedstawionych ponad 60 publikacji zaprezentowanych przez naukowców z całego świata. Ich tematyka obejmowała wszystkie istotne etapy projektowania i wytwarzania tekstyliów i odzieży, jak również zagadnienia związane z metodami pomiaru i oceny surowców, materiałów i wyrobów włókienniczych, odzieżą ochronną, innowacyjnymi materiałami, wyrobami i technologiami włókienniczymi, antropometrią oraz komputerowym wspomaganiem projektowania i wytwarzania tekstyliów i odzieży.


Nordic-Baltic Drying Conference
17-19 czerwca 2015 r., Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Konferencja Nordic Baltic Drying Conference jest kontynuacją cyklu Nordic Drying Conference, której 6. edycja odbyła się w 2013 roku w Kopenhadze. Tematyka konferencji objęła zagadnienia suszarnicze i usuwania wody. Celem konferencji jest zapewnienie warunków wymiany wiedzy teoretycznej i technicznej na temat suszenia i odwadniania między przedstawicielami przemysłu, ośrodków uniwersyteckich, centrów badawczych i agencji konsultingowych.

 

Szczegóły http://www.nbdc.info/


Twórcy Politechniki Łódzkiej i Łodzi Akademickiej

18 czerwca 2015, Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprosił na cykl wykładów poświęconych twórcom Politechniki Łódzkiej i Łodzi Akademickiej. Wykład inaugurujący poświęcony sylwetce prof. dr hab. inż. Bohdana Stefanowskiego - pierwszego Rektora PŁ wygłosi JM Rektor PŁ prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki.

 

 

VII Edycja Konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych

30 czerwca 2015, Instytut Informatyki

 

 

 


Data dodania:2014-09-19
Data aktualizacji2015-09-30

Wprowadzone przez:
Filip Podgórski