Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Uroczyste posiedzenie Senatu

A+ / A-


Uroczyste posiedzenie Senatu odbyło się w dniu 24 maja 2010 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w audytorium im. A. Sołtana przy ul. Stefanowskiego 1/15.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  • Hymn państwowy
  • Przemówienie JM Rektora profesora Stanisława Bieleckiego
  • Wręczenie odznaczeń
  • Wręczenie nagród:
    • Nagroda Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Łódzkiej dla najlepszego absolwenta PŁ
    • Nagroda im. Currana-Wernera dla najlepszego absolwenta Wydziału Mechanicznego
    • Nagroda Crawforda za najlepszą pracę dyplomową PŁ napisaną w języku angielskim
    • Nagroda KLUBU 500-Łódź za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Organizacji i Zarządzania
    • Nagroda im. prof. Osmana Achmatowicza za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale  Chemicznym 
    • Nagroda im. Profesora Mieczysława Serwińskiego za najlepszą pracę dyplomową na  Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 
    • Nagroda JM Rektora PŁ
      •  za najwyższą liczbę cytowań
      • dla autora najlepszych publikacji naukowych
      • dla najmłodszego pierwszego autora publikacji 
      • za najbardziej wartościowe wdrożenie  
      • za interdyscyplinarne osiągnięcia naukowe
    • Łódzka Nagroda Jakości 
  • Gaudeamus

Wyjątkowy charakter uroczystości podkreśliła oprawa muzyczna w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej pod dyrekcją Jerzego Rachubińskiego. 


Data dodania:2010-05-07
Data aktualizacji2015-01-24

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE