75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Uroczyste posiedzenie SenatuUroczyste posiedzenie Senatu odbyło się w dniu 24 maja 2010 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w audytorium im. A. Sołtana przy ul. Stefanowskiego 1/15.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 • Hymn państwowy
 • Przemówienie JM Rektora profesora Stanisława Bieleckiego
 • Wręczenie odznaczeń
 • Wręczenie nagród:
  • Nagroda Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Łódzkiej dla najlepszego absolwenta PŁ
  • Nagroda im. Currana-Wernera dla najlepszego absolwenta Wydziału Mechanicznego
  • Nagroda Crawforda za najlepszą pracę dyplomową PŁ napisaną w języku angielskim
  • Nagroda KLUBU 500-Łódź za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Organizacji i Zarządzania
  • Nagroda im. prof. Osmana Achmatowicza za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale  Chemicznym 
  • Nagroda im. Profesora Mieczysława Serwińskiego za najlepszą pracę dyplomową na  Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 
  • Nagroda JM Rektora PŁ
   •  za najwyższą liczbę cytowań
   • dla autora najlepszych publikacji naukowych
   • dla najmłodszego pierwszego autora publikacji 
   • za najbardziej wartościowe wdrożenie  
   • za interdyscyplinarne osiągnięcia naukowe
  • Łódzka Nagroda Jakości 
 • Gaudeamus

Wyjątkowy charakter uroczystości podkreśliła oprawa muzyczna w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej pod dyrekcją Jerzego Rachubińskiego. 


Data dodania:2010-05-07
Data aktualizacji2015-01-24

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE