Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Umowy wydziałowe/instytutoweUmowy wydziałowe/instytutowe są to porozumienia o współpracy pomiędzy określoną jednostką Politechniki Łódzkiej a uczelnią partnerską i dotyczą ściśle określonej współpracy.

 

 

Umowy takie są podpisywane przez dziekana lub prodziekana/dyrektora instytutu. Mogą być zawierane na dowolny okres, z możliwością automatycznego ich przedłużania.

PŁ zaleca, aby nie zawierać w umowach z uczelniami partnerskimi zobowiązań finansowych.

Wszystkie umowy niestandardowe (nie oparte na proponowanych wzorach) powinny być przetłumaczone na język polski i przekazane Radcom Prawnym w celu zaopiniowania.

 


Data dodania:2013-04-30
Data aktualizacji2016-11-23

Wprowadzone przez:
Agnieszka Roganowicz,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE