75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

UMOWY O WSPÓŁPRACY 



Umowy międzyuczelniane są to porozumienia o współpracy ogólnej pomiędzy Politechniką Łódzką a instytucją partnerską.

 

Tego rodzaju umowy są zawierane na poziomie całej uczelni i podpisywane przez rektora.

 

Istnieje możliwość zawierania porozumień na dowolny okres, jednak PŁ preferuje umowy terminowe, na 3-5 lat, z możliwością ich przedłużania po wyrażeniu zgody przez obie strony.
PŁ stara się nie zawierać w umowach z uczelniami partnerskimi zobowiązań finansowych.

 

Główną jednostką koordynującą podpisywanie umów międzyuczelnianych jest Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, które prowadzi proces zgodnie z obowiązującymi procedurami, weryfikuje umowę oraz prowadzi rejestr podpisanych umów.

Oryginały umów o współpracy ogólnouczelnianej przechowywane są w CWM PŁ.

 

W przypadku chęci podpisania nowej umowy prosimy o kontakt z CWM:

Krzysztof Podstawek

krzysztof.podstawek@p.lodz.pl
+48 42 638 38 46

Pok. 113, budynek CWM (A16)

 

Daria Bobovkina

Centrum Współpracy Polska-Wschód
daria.bobovkina@p.lodz.pl
+48 42 638 38 78
Pok. 113, budynek CWM (A16)

 

Wszystkie umowy niestandardowe powinny być przetłumaczone na język polski i przekazane radcom prawnym Politechniki Łódzkiej w celu zaopiniowania. CWM posiada gotowe wzory umów, zatwierdzone przez radców prawnych.

 

Obecnie Politechnika Łódzka posiada podpisane umowy międzyuczelniane z następującymi krajami:

 • Argentyna
 • Białoruś
 • Brazylia
 • Bułgaria
 • Chiny
 • Czechy
 • Ekwador
 • Filipiny
 • Francja
 • Gruzja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Indie
 • Iran
 • Japonia
 • Kanada
 • Kazachstan
 • Kolumbia
 • Kostaryka
 • Kurdystan
 • Łotwa
 • Macedonia
 • Malezja
 • Meksyk
 • Niemcy
 • Rosja
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tajwan
 • Ukraina
 • USA
 • Uzbekistan
 • W. Brytania
 • Włochy


Umowy o podwójnym dyplomie dają możliwość zdobycia podwójnego dyplomu ukończenia Politechniki Łódzkiej oraz uczelni partnerskiej.

 

Współpraca międzyuczelniana pozwala na uzyskanie doświadczenia w środowisku międzynarodowym i daje możliwość studiowania na dwóch uczelniach wyższych równolegle.

Politechnika Łódzka ma podpisane umowy o podwójnym dyplomowaniu z uczelniami z: Chin, Francji, Holandii, Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch - na różnych stopniach kształcenia.

Przygotowanie umowy o podwójnym dyplomie wymaga dokładnej analizy programu studiów obu uczelni.

 

W przypadku chęci nawiązania współpracy w ramach podwójnego dyplomu, prosimy o kontakt z:

Magdalena Gajewska-Marcinek​

Centrum Współpracy Międzynarodowej

magdalena.gajewska-marcinek@p.lodz.pl

+48 42 638 38 38

Pok. 209, budynek CWM (A16)


Data dodania:2013-10-11
Data aktualizacji2019-08-26

Wprowadzone przez:
Agnieszka Roganowicz

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE