75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Uhonorowany przez WIPODr inż. Adam Rylski z Politechniki Łódzkiej został odznaczony prestiżowym Złotym Medalem WIPO - Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Wyróżnienie to otrzymał w czasie międzynarodowej wystawy wynalazków zorganizowanej w Dolinie Krzemowej w Kalifornii (USA).

 

Naukowiec z PŁ został doceniony za osiągnięcia wynalazcze – jest autorem lub współautorem 51 rozwiązań - i aktywność na arenie międzynarodowej w zakresie własności intelektualnej. Medal WIPO jest najwyższym odznaczeniem na świecie, swego rodzaju Grand Prix, które można otrzymać w zakresie szeroko rozumianej własności intelektualnej. W Polsce medalem tym (ustanowiono go przed 40 laty) zostało dotychczas odznaczonych ok. 20 wybitnych naukowców, wynalazców i twórców techniki.

 

Organizatorzy wystawy „Silicon Valley International Invention Festival 2019” w Santa Clara (SVIIF) powołali dr. inż. Adama Rylskiego w skład międzynarodowego jury.


Data dodania:2019-07-09
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE