Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Tytuly profesora

A+ / A-


Pracownicy Politechniki Łódzkiej, którzy uzyskali tytuł naukowy profesora:

 

2016

 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

  • Prof. dr hab. inż. Marek Pabich

 

2015

 

Wydział Mechaniczny

  • Prof. dr hab. inż. Władysław Kryłłowicz
  • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
  • Prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak

 

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

  • Prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski
  • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Komęza
  • Prof. dr hab. inż. Adam Pelikant

 

Wydział Chemiczny

  • Prof. dr hab. Ewa Szajdzińska-Piętek

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

  • Prof. dr hab. inż. Janina Ewa Kamińska

Data dodania:2015-10-29
Data aktualizacji2017-01-19

Wprowadzone przez:
Katarzyna Maćczak,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE