Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Trzy złote medale dla naukowców z PŁNaukowcy z Politechniki Łódzkiej zdobyli kolejne trzy złote medale, tym razem na zakończonych 10. Międzynarodowych Targach Wynalazków w Katowicach. Z PŁ nagrodzono: leczniczą bieliznę, tekstroniczny system "antychrapek" oraz system służący do kontroli obróbki strumieniowo-ściernej.

 

Pierwszy wyróżniony wynalazek to "Biotekstroniczny system do profilaktyki i wspomagania leczenia zapaleń dolnych dróg moczowych". Twórcami są:  Emilia Frydrysiak, doktorantka w Instytucie Podstaw Chemii Żywności - Wydział BiNoŻ, dr hab. Krzysztof Śmigielski (ten sam instytut) oraz  dr hab. inż. Michał Frydrysiak z Katedry Mechaniki Maszyn Włókienniczych na Wydziale TMIWT. Jak wyjaśniają twórcy leczniczej bielizny: połączenie tekstroniki i biotechnologii wyłoniło nowy obszar wiedzy, jakim jest biotekstronika.

 

- Biotekstroniczny system składa się z bielizny, tekstronicznej wkładki, połączonej na stałe z bielizną oraz wymiennej, jednorazowej wkładki z naniesionymi olejkami eterycznymi o działaniu przeciwzapalnym i przeciwdrobnoustrojowym. Tekstroniczna wkładka złożona jest z dwóch warstw izolacyjnych, pomiędzy którymi znajduje się tekstylny element grzejny, połączony tekstylną linią sygnałową z odłączanym układem elektronicznym sterującym pracą systemu. Podwyższona temperatura sprawia, iż z wymiennej wkładki uwalniane są olejki eteryczne, które wspomagają leczenie zapaleń dolnych dróg moczowych oraz hamują namnażanie bakterii powodujących te infekcje. Podwyższona temperatura powoduje również zwiększony przepływ krwi w okolicach miednicy, co także przyspiesza powrót do zdrowia - informuje współautorka, Emilia Frydrysiak.

 

Nagrodzony wynalazek to innowacyjny produkt o zwiększonej funkcjonalności, pokrywający zapotrzebowanie 20% kobiet na świecie. Charakteryzuje go łatwość obsługi, wygoda stosowania, nie wymaga obsługi medycznej, zapewnia mobilność podczas stosowania, wspomaga profilaktykę i zapobiega nawrotom choroby oraz przyśpiesza leczenie zakażeń.

 

Kolejny nagrodzony projekt  to "Antychrapek - tekstroniczny system do pomiaru parametrów fizjologicznych, w szczególności do wykrywania bezdechu sennego". Jego autorami są: dr hab. inż. Michał Frydrysiak oraz dwójka doktorantów:  Łukasz Tęsiorowski - Wydział TMiWT oraz  Emilia Frydrysiak - Wydział BiNoŻ.

 

System umożliwia monitorowanie parametrów takich jak puls, temperatura i częstość rytmu oddechowego, co pozwala na detekcję bezdechu sennego. - Wizualizacja i analiza pomiarów odbywają się za pomocą dedykowanego oprogramowania webowego w czasie rzeczywistym. Jednym z głównych atutów systemu jest wykorzystanie tekstylnych czujników do monitorowania parametrów fizjologicznych, zintegrowanych z tekstroniczną odzieżą. Badania medyczne całego systemu zostały przeprowadzone u partnera projektu, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi - wyjaśnia dr hab. inż. Michał Frydrysiak.


Trzecim złotym medalem został nagrodzony "Optomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernej". Twórcami są: dr hab. inż. Jacek Sawicki, dr inż. Robert Olbrycht, Paulina ByczkowskaAntoni Rzepkowski. Nagrodzone rozwiązanie jest chronione europejskim zgłoszeniem patentowym i obecnie jest w fazie komercjalizacji.

 


Data dodania:2017-07-07
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
W laboratorium na PŁ. fot. Jacek Szabela PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE