Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Trzy prestiżowe projekty dla PŁPolitechnika Łódzka otrzyma dofinansowanie trzech projektów zgłoszonych w ramach dwóch programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), stając się tym samym czołowym grantobiorcą wśród polskich uczelni. Wszystkie zwycięskie inicjatywy zostały zgłoszone przez Centrum Współpracy Międzynarodowej CWM PŁ.

 

Studenci Politechniki Łódzkiej pozdrawiają kandydatów. Fot. Archiwum PŁ

 

Dwa z trzech projektów zostaną zrealizowane w ramach programu „Nowoczesna Promocja Zagraniczna”, którego celem jest aktywizacja polskich uczelni w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą oraz pozyskiwania zagranicznych studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych.


Na 145 złożonych w programie wniosków dofinansowano jedynie 39 projektów. PŁ, jako jedna z nielicznych uczelni wyższych otrzymała dofinansowanie aż 2 inicjatyw. Pierwsza z nich – „Promocja oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej w Maroku” zakłada promocję realizowanego w centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE kierunku „Gestion et Technologie” w mieście Marrakesz i tym samym pozyskanie kandydatów na studia z północnej Afryki. - informuje Małgorzata Spodenkiewicz Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ - Drugi ze zgłoszonych projektów pod nazwą „Promocja oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej wśród Polonii w Argentynie i Brazylii” obejmuje rozpropagowanie oferty anglojęzycznych studiów w PŁ wśród potencjalnych kandydatów wywodzących się z rodzin polonijnych Argentyny i Brazylii, poprzez organizację szkoły letniej „TUL Study Camp”. Komisja konkursowa doceniła nie tylko kompleksowość przedstawionych propozycji, ale również ich oryginalność i nowatorskość.

Trzeci, wygrany projekt uzyska dofinansowanie w ramach programu „PROM – Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej”, zakładającego doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

 

- Politechnika Łódzka otrzymała niemal 750 tys. zł. na realizację swojego projektu „Międzynarodowa wymiana doktorantów w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2018/2019”, który umożliwi rozwój kompetencji doktorantów PŁ, związanych z tematyką rozprawy doktorskiej i prowadzonymi badaniami, poprzez udział w krótkookresowej mobilności zagranicznej - wyjaśnia celowość zadania  M. Spodenkiewicz.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wspiera współpracę międzynarodową uczelni, wzmacniając w ten sposób potencjał polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.


Data dodania:2018-10-05
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Budynek Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE