Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Trzecia Misja UczelniNiemal 5, 5 miliona złotych, to kwota dofinansowania dwóch projektów w programie POWER pt. Trzecia Misja Uczelni. Z tej kwoty Politechnika Łódzka otrzyma ponad 4, 3 miliona złotych.

Pierwszy z projektów, zatytułowany „Informatyka bez granic” przewiduje działania dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Nie są to standardowi uczestnicy bieżącego życia akademickiego, ale bardzo ważni dla uczelni, z punktu widzenia działań strategicznych. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi - Stowarzyszeniem Mistrzowie Kodowania oraz Stowarzyszeniem I love Math – informatycy z Politechniki Łódzkiej opracują programy kształcenia oraz działania dydaktyczne m.in.  w zakresie zrozumienia mechanizmów i procesów zachodzących na styku informatyki oraz robotyki, projektowania interakcji człowiek-komputer czy zastosowania wirtualnej rzeczywistości w aspektach codziennych obowiązków. Projekt obejmie w sumie 1900 dzieci i młodzieży.

 

„Informatyka bez granic” będzie realizowana w postaci zajęć semestralnych (4 grupy wiekowe: 7-9, 10-12, 13-14 i 15-18 lat), rocznych (13-14 i 15-18 lat) oraz kursów wakacyjnych (7-12 i 13-18 lat).

 

Chcemy rozwijać wiedzę i umiejętności informatyczne, a także z dziedzin pokrewnych, takich  jak robotyka czy też matematyka. Dla uczelni ważne jest, aby ułatwić młodzieży realizowanie jej pasji i talentów. Jest to dla nas priorytet, także z punktu widzenia kształcenia na etapie edukacji wyższej – mówi kierujący projektem dr inż. Krzysztof Grudzień z Instytutu Informatyki Stosowanej.

 

W uczelni powstanie „Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej”. Ten projekt zostanie dofinansowany kwotą ponad 1,7 miliona złotych i stworzy możliwości dokształcenia się, aktywizacji zawodowej i społecznej dla 2000 osób.

 

- Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, zrzeszający przedsiębiorstwa oraz instytucje z terenu województwa łódzkiego. Podzieliliśmy naszą ofertę na cztery grupy tematyczne: od kursów branżowych, przez informatyczne, przedsiębiorczości, po zapobiegające społecznemu wykluczeniu seniorów. W sumie będzie ich 37 - informuje dr inż. Agnieszka Mrozek z Działu Kształcenia, kierująca projektem.

 

W każdej z tych grup zostaną opracowane nowe programy. W zakresie kształcenia branżowego będzie ich 8, z różnych dziedzin technologii, ale także np. z dietoterapii. Uczelnia zaproponuje też 10 kursów informatycznych m.in. z programowania, baz danych, aplikacji mobilnych oraz multimediów. Kolejne 12 programów związanych będzie z przedsiębiorczością w bardzo szerokim zakresie, głównie z najnowszymi trendami wykorzystywanymi w biznesie.

 

- Ważną grupę stanowią kursy stworzone z myślą o seniorach, i o tym aby nie zamykali się w świecie swojej przeszłości. Zaplanowaliśmy 7 kursów, na których uczyć będziemy języka angielskiego, mówić o historii sztuki i ochronie zdrowia, a także oswajać z technologiami informatycznymi i obsługą komputera, co na pewno zbliży seniorów do sposobu życia ich wnuków – dodaje Agnieszka Mrozek.


Data dodania:2018-12-12
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Ewa Chojnacka,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE