Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu „Dydaktyka 2.0”.Do 16 września trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu "Dydaktyka 2.0.". Jest on skierowany do pracowników Politechniki Łódzkiej.

 

 

W pierwszym etapie rekrutacji do udziału w projekcie zgłosiło 171 osób, wybierając 371 szkoleń. Do udziału w szkoleniach zakwalifikowało się 68 osób, które wezmą udział w sześciu szkoleniach:

  1. z zakresu nowoczesnej dydaktyki: Problem Based Learning, Design Thinking, Case Teaching,
  2. z zakresu: e-learningu,  zarządzania informacją, umiejętności informatycznych,
  3. szkolenia z języków obcych: angielskiego.

 

Z uwagi na alokację miejsc dla poszczególnych jednostek (wydziałów oraz Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki) w pierwszym etapie rekrutacji, nabór uzupełniający prowadzony jest na następujące szkolenia:

  • Design Thinking – jedno miejsce dla W6,
  • e-learning – dwa miejsca dla W2,
  • Zarządzanie informacja – trzy miejsca dla W2, jedno miejsce dla W7 oraz jedno miejsce dla W10,
  • Umiejętności informatyczne – trzy miejsca dla W2,
  • Język angielski – jedno miejsce dla W4 oraz jedno miejsce dla W7.

 

Jeśli po II turze rekrutacji pozostaną wolne miejsca, zostaną one przyznane osobom z najwyższą liczbą punktów, które nie zakwalifikowały się we wcześniejszych etapach.

 

Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Politechniki Łódzkiej oraz wykwalifikowanych trenerów zewnętrznych. Informacje dot. poszczególnych szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy do projektu znajdą się na stronie internetowej.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Dział Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich: e-mail: dydaktyka2.0@info.p.lodz.pl, tel: 29 20.


Data dodania:2017-09-14
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE