Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Trwa rekrutacja do projektu: Zintegrowany Program PŁProjekt Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej rozpoczął się 1 sierpnia 2018 r. i potrwa do 31 lipca 2022 r. Jego realizacja oparta jest na trzech modułach:

 

  • moduł programów kształcenia;
  • moduł podnoszenia kompetencji studentów, kadr dydaktycznych uczelni oraz kadr kierowniczych i administracyjnych;
  • moduł zarządzania uczelnią.


Założenia projektu wpisują się w długofalową strategię wsparcia kompetencji studentów, jak i kompetencji kadr uczelni w zakresie: języka angielskiego, dydaktyki, e-learningu, umiejętności prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia. Natomiast kadry kierownicze i administracyjne podniosą swoje kompetencje zarządcze, językowe, z zakresu zarządzania projektami, transferu technologii oraz coachingu i mentoringu.

 

Jakość kształcenia i zarządzanie uczelnią zostaną udoskonalone przez wprowadzenie narzędzi informatycznych. Planuje się wprowadzenie szeregu zmian i usprawnień organizacyjnych w obszarach mających wpływ na efektywność zarządzania uczelnią.

 
Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i będzie prowadzona w kilku turach. Terminy naborów do projektu będą na bieżąco umieszczane w zakładce Aktualności na stronie projektu www.zpu.p.lodz.pl.

 

W październiku rozpoczną się pierwsze szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego przeznaczone dla kadry kierowniczej oraz administracyjnej uczelni. Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać od 17 do 28 września 2018 r. wypełniając Formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania na stronie projektu www.zpu.lodz.pl.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Dział Projektów PŁ, e-mail: zpu1@info.p.lodz.pl, tel: 21-07.

 

Projekt "Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

pasek 4 logo


Data dodania:2018-09-14
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
I Dom Studenta PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE