Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Terminy opiniowania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów PŁ

A+ / A-


Terminy składania wniosków przez studentów do zatwierdzenia osiągnięć przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Szkoleniowych (KWOS), działającą przy Biurze Karier PŁ w roku akadem. 2017/2018:

 

  • dla studentów składających wnioski w semestrze zimowym – 29 września oraz 2, 6, 9, 13, 16, 19 października 2017 r.;
  • dla studentów składających wnioski w semestrze letnim - 2, 6, 9, 16, 21 marca 2018 r.

 

Terminy opiniowania wniosków przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych (KWOS), działającą przy Centrum Sportu PŁ, zostaną podane do wiadomości studentów przez Centrum.


Data dodania:2017-07-13
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Pliki do pobrania

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE