Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Terminy opiniowania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów PŁTerminy opiniowania osiągnięć zawartych we wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akad. 2017/2018 przez:

 

1. Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Szkoleniowych (KWOSz), działającą przy Biurze Karier PŁ w roku akad. 2017/2018:

  • dla studentów składających wnioski w semestrze zimowym – 29 września oraz 2, 6, 9, 13, 16, 19 października 2017 r.;
  • dla studentów składających wnioski w semestrze letnim - 2, 6, 9, 16, 21 marca 2018 r.

 

2. Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych (KWOS), działającą przy Centrum Sportu PŁ dla studentów lat wyższych składających wnioski w semestrze zimowym:

wystawianie zaświadczeń:

  • 29.09.2017r w godz. 16-19,
  • 2.10.2017r w godz. 8-12 oraz 16-19,
  • 3.10.2017r. w godz. 16-19,
  • 6.10.2017r w godz. 14-18,
  • 7.10.2017r. w godz. 8-12;

 

odbiór wniosków zaopiniowanych przez KWOS:

  • 4.10.2017 r. posiedzenie Komisji godz. 16:30, odbiór zaopiniowanych wniosków w godz. 17:30-18:30,
  • 8.10.2017 r. posiedzenie Komisji godz. 16:30,
  • 9.10.2017 r. odbiór zaopiniowanych wniosków w godz. 8:30-14:00.


 

Terminy wystawiania zaświadczeń i opiniowania wniosków przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych (KWOS), działającą przy Centrum Sportu PŁ dla studentów I semestru II stopnia składających wnioski w semestrze zimowym zostaną podane do wiadomości studentów przez Centrum w późniejszym terminie.

 


Data dodania:2017-07-13
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Pliki do pobrania

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE