75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Technologia chemiczna na PŁ z europejskim certyfikatemWydział Chemiczny PŁ otrzymał potwierdzenie, że kształci inżynierów technologii chemicznej na najwyższym poziomie. Uzyskał europejski certyfikat EUR-ACE® Label (European Accredited Engineering Bachelor Degree).

 

Grafika chemia

 

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) podjęła decyzję o przyznaniu certyfikatu dla technologii chemicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia, na posiedzeniu online 23 kwietnia. Eksperci po analizie Raportu Zespołu Oceniającego przyznali akredytację na 5 lat.

 

Komisja oceniająca podkreśliła silne strony Wydziału Chemicznego PŁ m.in.: doskonale wyposażone laboratoria technologiczne, aktywnie działającą Radę Biznesu, zaangażowanie wybitnych specjalistów z przemysłu w proces dydaktyczny oraz szeroką współpracę ze szkołami średnimi w ramach wielu programów edukacyjnych.

 

Akredytacja KAUT jest procesem, który przede wszystkim skupia się na zapewnianiu jakości kształcenia zgodnej z najlepszymi europejskimi standardami oraz wymogami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. 

 

O akredytacji dla technologii chemicznej można również przeczytać w Biuletynie Informacyjnym PŁ - Życie Uczelni. 


Data dodania:2020-05-04
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE