75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Szefowa BON PŁ członkiem komisji przy KRASP- Uczelnia dobra dla osób z niepełnosprawnościami to lepsza uczelnia dla wszystkich - uważa dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiwicz, szefowa Biura Osób Niepełnosprawnych PŁ, która została wybrana na członka Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020-2024.

 

dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz z BON PŁ, fot. Jacek Szabela

 

Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz od 12 lat pomaga studentom Politechniki Łódzkiej znajdującym się w trudnych sytuacjach zdrowotnych i życiowych m.in. osobom po wypadkach, w trakcie leczenia nowotworów, osobom w kryzysie psychicznym, uzależnionym itp. Politechnika Łódzka jest uczelnią, którą z powodzeniem mogą ukończyć osoby z różnego rodzaju trudnościami fizycznymi, sensorycznymi i psychologicznymi, dzięki współpracy m.in. z asystentami, tłumaczami języka migowego, tutorami edukacyjnymi i psychologami oraz wydziałowymi koordynatorami.


Czym będzie się zajmować w Komisji KRASP dr Joanna Giercuszkiewicz?

- Na co dzień Komisja zajmuje się tworzeniem standardów wsparcia edukacyjnego i likwidacją nierówności w dostępie do kształcenia w szkołach wyższych, propagując dobre praktyki, dzieląc się wiedzą z uczelniami mniej zaawansowanymi, opiniując akty prawne i rozporządzenia m.in. MNiSW dotyczące studiowania osób z niepełnosprawnościami. Komisja współpracuje także z NCBiR w tworzeniu opracowań eksperckich i modelowych rozwiązań m.in. w ramach programu „Dostępność Plus” .

Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP powstała w 2016 r. z inicjatywy uczelni krakowskich. W jej skład wchodzą przedstawiciele 15 ośrodków akademickich, najbardziej zaawansowanych w zakresie wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 


Data dodania:2020-09-16
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz z BON PŁ, fot. Jacek Szabela

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE