75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

System obsługi wyjazdów – SAPort Poniżej znajduje się instrukcja korzystania z systemu obsługi wyjazdów – SAPort.

 

Składanie podania na wyjazd służbowy za pomocą systemu SAPort (Systemu Autoryzującego Proces Wyjazdów Zagranicznych), z wyłączeniem wyjazdów długoterminowych (powyżej 30 dni), wyjazdów studentów i doktorantów oraz osób spoza PŁ:

Na stronie internetowej Virtula, po wybraniu sekcji „Sprawy Pracownicze”, trzeba przejść do zakładki „Podanie na wyjazd zagraniczny”.

 

Wypełniając zakładkę „Dane osobowe” raz, dane będą dostępne przy kolejnych wyjazdach. Można je również modyfikować w dowolnym momencie.

 

W zakładce „Nowe podanie” należy wypełnić wszystkie niezbędne pola, kierując się informacjami umieszczonymi pod znakami zapytania (help). W każdym momencie można zapisać kopię roboczą i wrócić do uzupełniania danych za jakiś czas. Zapisana kopia robocza będzie dostępna w zakładce „Podania”, gdzie znajdują się wszystkie przygotowane lub złożone podania z informacją o aktualnym etapie ich realizacji. W celu uzupełnienia podania, sprawdzenia zawartych w nim danych lub zmiany danych już wprowadzonych, trzeba wybrać opcję „Edytuj”.

 

W celu zarejestrowania podania w systemie, trzeba wybrać opcję „Operacje”, a następnie „Złóż dokument do SMK”.

 

Gotowe podanie należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej z pisemną zgodą przełożonych – do Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, Sekcji Mobilności Kadry (pokój 111), najpóźniej na dwa tygodnie przed wyjazdem.

 

W przypadku wyjazdów powyżej 30 dni, wyjazdów doktorantów, studentów i osób spoza PŁ, Podanie o wyjazd za granicę należy pobrać ze strony, wypełnić, uzyskać pisemną zgodę przełożonych, a następnie również złożyć w Sekcji Mobilności Kadry.

Politechnika Łódzka zapewnia ubezpieczenie każdemu pracownikowi wyjeżdzającemu służbowo za granicę do 30 dni. Kartę ubezpieczeniową należy pobrać w zakładce Operacje, wybierając opcję Pobierz polisę ubezpieczeniową.

W przypadku dłuższych wyjazdów należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie na pozostałąęść pobytu za granicą.

Doktoranci po złożeniu Podania o wyjazd za granicę w Sekcji Mobilności Kadry otrzymują ubezpieczenie na takich samych zasadach jak pracownicy. Informacje dotyczące warunków ubezpieczenia oraz Polisa są przesyłane drogą mailową przed wyjazdem na służbowy adres e-mail.

 

Polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje wyjazdów studentów.

 

Przed wyjazdem, po zaakceptowaniu podania przez pracownika Sekcji Mobilności Kadry, można otrzymać zaliczkę w formie przelewu na konto prywatne lub odebrać gotówkę w kasie PŁ, w godzinach 10.00-13.00 (tel. 42 631 21 77, p. Beata Kowalczyk, Kwestura).

 

Rozliczenie wyjazdu służbowego za pomocą systemu SAPort (Systemu Autoryzującego Proces Wyjazdów Zagranicznych), z wyłączeniem wyjazdów długoterminowych (powyżej 30 dni), wyjazdów studentów i doktorantów oraz osób spoza PŁ:

 

Na stronie Virtula, po wybraniu sekcji „Sprawy Pracownicze”, znajduje się zakładka „Podanie na wyjazd zagraniczny”.

 

W zakładce „Podania” należy wybrać wyjazd do rozliczenia. Następnie w zakładce ”Operacje” i trzeba wypełnić wszystkie niezbędne pola, kierując się informacjami umieszczonymi pod znakami zapytania (help).

 

Gotowy formularz trzeba przesłać do Sekcji Mobilności Kadry i telefonicznie umówić się na rozliczenie.


Data dodania:2018-03-05
Data aktualizacji2018-12-07

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE