75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

System Identyfikacji Wizualnej (SIW)



SIW to zespół reguł oraz konsekwentnie zaprojektowanych wzorców, które mają utrwalać pożądane opinie wśród pracowników, studentów i instytucji współpracujących.

 

Wdrożono go, by jednoznacznie  wyróżniać Politechnikę Łódzką spośród innych uczestników rynku edukacyjnego. Elementy opracowanego systemu mają spójną, jednolitą i prostą formę. Konsekwentnie stosowane we wszystkich materiałach, służyć będą celom promocji, pomagać w tworzeniu wizerunku i budowaniu zaufania wśród współpracowników uczelni.

 

Na System Identyfikacji Wizualnej składają się elementy graficzne przedstawiające w jednolity sposób logotyp (logo+nazwa uczelni) i barwy uczelni. Ponieważ wiele wydziałów posługiwało się dotychczas swoim „znakiem firmowym”, przyjęto zasadę, że znaki te pozostają, ale są drugoplanowe, podporządkowane znakowi Politechniki. Określono także kroje i wielkość czcionek zastosowane w kompozycji dokumentów, druków i wydawnictw (np. papieru listowego, kopert firmowych, wizytówek, opakowań i nadruków na płyty CD, teczki, zaproszeń itp.).

 

Zasady stosowania systemu zostały skodyfikowane w postaci instrukcji i rysunków w tzw. Księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej. Zawiera ona zwymiarowane projekty, opis zasad i przykłady zastosowań identyfikacji wizualnej. Taka księga została opracowana w formie drukowanych publikacji i może być uzupełniana o projekty dodatkowe, nie ujęte w podstawowej wersji. Wszystkie jednostki uczelni otrzymały pełną Księgę na płycie CD w rozmaitych formatach wektorowych i rastrowych. Na płycie jest także cała publikacja w formacie PDF.

 

Pismo JM Rektora w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Łódzkiej.

 

System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Łódzkiej dostępny jest na platformie WIKAMP.

 

System Identyfikacji Wizualnej Jubileuszu 75-lecia Politechniki Łódzkiej dostępny jest na platformie WIKAMP.

 

 


Data dodania:2006-12-06
Data aktualizacji2019-10-31

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska,
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
siw.jpg241.31 KB

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE