Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Sukces młodych konstruktorów turbiny wiatrowej z PŁZespół GUST (Generative Urban Small Turbine) - studenci Politechniki Łódzkiej powtórzyli ubiegłoroczny sukces. Wygrali, po raz kolejny, międzynarodowy konkurs turbin wiatrowych w Holandii. Ich rozwiązania konstrukcyjne mogą pomóc w realizacji wykorzystania energii wiatru na obszarze zurbanizowanym, na terenie kraju.

 

Zawody International Small Wind Turbine Contest 2017 organizowane przez NHL University of Technology w Leeuwarden, gromadzą drużyny z wiodących europejskich ośrodków badawczych. - Podczas Konkursu wszystkie elementy turbiny podlegały ocenie międzynarodowego jury, złożonego z przedstawicieli świata nauki i przemysłu – podkreślają studenci z zespołu GUST.

 

Konkurs składał się z trzech części.  - Zadaniem drużyn było zaprojektowanie przydomowej turbiny wiatrowej i przygotowanie dokumentacji. Następnie należało ją zbudować oraz sporządzić raport techniczny. Bardzo ważnym etapem konkursu i praktycznym sprawdzianem konstrukcji jest seria testów w tunelu aerodynamicznym holenderskiego Uniwersytetu w Delft. Wszystkie zespoły muszą na koniec zaprezentować swoje projekty - opowiadają z dumą uczestnicy wydarzenia. - Założenia konkursu obejmują zaproponowanie rozwiązania, wydajnego zarówno energetycznie jak i uzasadnionego ekonomicznie, które może zmienić sposób postrzegania i przyszłość energetyki wiatrowej – podkreślają.

 

Zespołu GUST składa się z 18 członków i 4 opiekunów. Są to studenci i doktoranci z Wydziałów: Mechanicznego; Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Organizacji i Zarządzania oraz IFE.  - Udział w konkursie daje szerokie możliwości zdobycia doświadczeń z zakresu konstrukcji małych turbin wiatrowych i poznania różnych koncepcji projektowych prezentowanych przez naszych kolegów z europejskich uczelni technicznych, m.in. z Danii, Holandii a także Egiptu. Jest to także szansa rozwoju współpracy naukowo-badawczej z czołowymi europejskimi ośrodkami naukowymi – mówią studenci Politechniki Łódzkiej.


Data dodania:2017-07-10
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Członkowie zespołu GUST ze swoją turbiną.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE