Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Stypendysta-doktorant OPUS 13 w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Wydziału Mechanicznego Politechniki ŁódzkiejKatedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej ogłasza nabór na stanowisko: STYPENDYSTA-DOKTORANT OPUS 13

 

Kandydat powinien:

 • być aktualnie uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie nauk technicznych (preferowane: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo),
 • wykazywać zainteresowanie konstrukcjami lekkimi, materiałami kompozytowymi oraz metodami komputerowymi i symulacjami MES,
 • posiadać znajomość systemu obliczeniowego opartego na metodzie elementów skończonych: ANSYS, ABAQUS lub podobnego,
 • posiadać znajomość podstaw mechaniki kompozytów (materiałów warstwowych) oraz szeroko rozumianej wytrzymałości materiałów.

 

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • ogólna znajomość podstawowych zagadnień stateczności i nośności konstrukcji cienkościennych,
 • doświadczenie w przygotowaniu artykułów naukowych,
 • ogólna znajomość podstaw technik modelowania i symulacji komputerowych,
 • umiejętność pracy w grupie.

Opis zadań:

Budowa modeli numerycznych płyt i konstrukcji płytowych zbudowanych z gradientowych materiałów. Przeprowadzanie symulacji numerycznych pracy konstrukcji w stanach dokrytycznych i zakrytycznych, analiza parametryczna, opracowanie otrzymanych wyników obliczeń numerycznych. Asysta podczas prowadzenia badań eksperymentalnych na próbkach testowanych w temperaturze otoczenia lub podwyższonej. Analiza porównawcza wyników numerycznych i eksperymentalnych. Współpraca w przygotowaniu publikacji.

 

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium doktorskie w projekcie wynosi 1 110 PLN lub 1 000 PLN miesięcznie.
 • Stypendium przyznane będzie na 18 lub 20 miesięcy.
 • Termin rozpoczęcia: marzec 2019.

Termin składania ofert: 24 lutego 2019, 23:59
Zgłoszenia należy przesyłać w postaci plików PDF drogą elektroniczną na adres: k-12@adm.p.lodz.pl. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać 4 odpowiednio nazwanych plików:

 • CV (1 str. A4) plik: (ST-A) nazwisko-imię.PDF.
 • wykaz osiągnięć i dorobku naukowego plik: (ST-B) nazwisko-imię.PDF.
 • odpis ukończenia studiów magisterskich plik: (ST-C) nazwisko-imię.PDF.
 • list motywacyjny plik: (ST-D) nazwisko-imię.PDF.

 

W przesłanych dokumentach prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1).
Po formalnej ocenie złożonych dokumentów, wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Streszczenie projektu dostępne na stronie: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-03-15/streszczenia/371999-pl.pdf

 

Doktorant Student 1; 18 miesięcy 1110 PLN
Budowa modeli numerycznych dotyczących materiałów gradientowych. Przeprowadzenie symulacji numerycznych struktur zbliżonych kształtach i rozkładach materiału do próbek przeznaczonych do eksperymentu. Asysta podczas prowadzenia testów doświadczanych. Opracowanie wyników badań numerycznych i empirycznych. Udział w przygotowaniu publikacji. Przewidywane obciążanie godzinowe 40-60h/miesiąc.

 

Doktorant Student 2; 20 miesięcy 1000 PLN
Budowa modeli numerycznych dotyczących materiałów gradientowych. Przeprowadzenie symulacji numerycznych struktur zbliżonych kształtach i rozkładach materiału do próbek przeznaczonych do eksperymentu. Asysta podczas prowadzenia testów doświadczanych. Opracowanie wyników badań numerycznych i empirycznych. Udział w przygotowaniu publikacji. Przewidywane obciążanie godzinowe 40-60h/miesiąc.


Data dodania:2019-02-08
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE