75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Stypendium socjalne dla studentów i doktorantów PŁ w r. akadem. 2018/19Ogólne informacje dot. stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej:

 

Stypendium socjalne, wraz ze zwiększeniem z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, może otrzymać student/doktorant Politechniki Łódzkiej będący w trudnej sytuacji materialnej, którego udokumentowany miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie w 2017 r. nie przekroczył 1 043 zł netto.

 

Stypendia przyznawane są na rok akademicki.

 

Dochód, od którego zależy kwota przyznanego stypendium, należy odpowiednio udokumentować dołączonymi do wniosku zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego lub z innych instytucji, w zależności od sytuacji materialnej w rodzinie studenta/doktoranta. 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium socjalnego oraz katalog wymaganych dokumentów zawiera właściwy regulamin.

 

Wysokość stypendium socjalnego w PŁ:

Wysokość stypendium socjalnego stanowi różnica ww. kwoty i wysokości miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta/doktoranta w 2017r., przy czym kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi:

-maksymalna – 1043 zł, zaś minimalna – 150 zł miesięcznie.

 

Zwiększenie stypendium socjalnego:

  • z tytułu zamieszkania studenta/doktoranta w DS. lub obiekcie innym niż DS. wynosi 290 zł miesięcznie;
  • z tytułu zamieszkania studenta/doktoranta w DS. lub obiekcie innym niż DS. z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta/doktoranta wynosi 390zł miesięcznie.

 

Wysokości poszczególnych stypendiów opisane są we właściwym komunikacie.

 

Składanie wniosków:

Wnioski o stypendia można składać w dziekanatach wydziałów, na których studiują osoby zainteresowane. Przyjmowane są cały rok, a przyznawane od m-ca, w którym wpłynął kompletny wniosek.

Terminy składania wniosków o stypendium znajdują się w komunikacie. Terminy mają charakter organizacyjny. 

 

Uwaga: w przypadku pobierania w Urzędu Skarbowego zaświadczenia o zarobkach należy złożyć w urzędzie wniosek o wydanie zaświadczenia o treści wymaganej przez uczelnię, zgodnie z wzorem A.


Data dodania:2018-06-25
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE