Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne dla studentów PŁ – rok akademicki 2019/2020W załączniku znajdują się:

 

 

  • komunikat prorektora ds. studenckich z 17 lipca 2019 r. w sprawie zasad przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów na rok akademicki 2019/20, atakże sposobu ich opiniowania
  • rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów i młodych naukowców.

 

Wzór wniosku, sposób jego wypełniania oraz kompletowania załączników znajdują się na stronie MNiSW.

Terminy składania wniosków ustalane są przez każdy wydział indywidualnie.
 


Data dodania:2019-07-18
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Pliki do pobrania

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE