Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Stypendium im. Aleksandra von HumboldtaDo 2 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Może być ono przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce. Zgłoszeń niemieckich uczonych do konkursu mogą dokonywać tylko polscy naukowcy. Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu do otrzymania stypendium można zgłaszać doświadczonych niemieckich uczonych ze wszystkich dziedzin nauki. Wnioskodawca [polski uczony - przy. GnB] zobowiązany jest zagwarantować nominowanemu uczonemu niemieckiemu techniczne możliwości realizacji zamierzonego programu badawczego: dostęp do laboratoriów i koniecznych do badań materiałów, a także właściwych archiwów i bibliotek. Po stronie wnioskodawcy pozostaje także kwestia zapewnienia zakwaterowania dla niemieckiego uczonego.


Miesięczna wysokość stypendium wynosi 4 000 euro.

 

Do konkursu można zgłaszać tylko kandydatów, którzy posiadają stanowisko profesora lub odpowiadające temu stanowisko poza uczelnią.Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.


Data dodania:2017-06-21
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia
FNP

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE