75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. akadem. 2019/2020Ogólne informacje dot. stypendium dla osób niepełnosprawnych w PŁ:

 

  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student/doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).
  • Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, na wniosek studenta/doktoranta.
  • Szczegółowe zasady przyznawania ww. stypendium zawiera właściwy regulamin.

 

Wysokość stypendium:

  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych w Politechnice Łódzkiej uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności studenta/doktoranta.
  • Stypendium wypłacane jest w kwotach od 350 do 450 zł.
  • Wysokości poszczególnych stypendiów opisane są we właściwym komunikacie.

 

Składanie wniosków o stypendium:

  • Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych składane są w Biurze Osób Niepełnosprawnych PŁ. Wnioski można składać cały rok, a przyznawane są od m-ca, w którym wpłynął kompletny wniosek.
  • Terminy składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych znajdują się w komunikacie. Terminy mają charakter organizacyjny.

 

Ogólne informacje dot. zapomogi:

Zapomogę może otrzymać student/doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Wysokość zapomogi może wynieść:

a) w przypadku studentów od 50 zł do 1 000 zł,

b) w przypadku doktorantów od 50 zł do 1 200 zł.

 

W przypadkach, o których mowa w ust. 8 rozdz. V Regulaminu Świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej wysokość zapomogi dla studentów/doktorantów wynosi:

a) w przypadku studentów 1 000 zł,

b) w przypadku doktorantów 1 200 zł.


 

Składanie wniosków o zapomogę:

Wnioski o zapomogę składane są w Sekcji Obsługi Świadczeń Politechniki Łódzkiej Al. Politechniki 3a, parter (budynek C15).


Data dodania:2019-06-24
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Pliki do pobrania

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE