Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych rok akademicki 2017/2018Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Jeśli jesteś studentem z orzeczoną niepełnosprawnością i chcesz ubiegać się o stypendium specjalne, najpierw musisz zarejestrować się w naszym Biurze. Na stronie możesz pobrać kwestionariusz rejestracyjny. Pomaga nam on w rozpoznaniu potrzeb danego studenta, a co za tym idzie, lepszej pomocy. Taki kwestionariusz możesz uzyskać również u naszych Konsultantów Studenckich wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium specjalnego.

 

STUDENCI NIEZAREJESTROWANI zobowiązani są do:

- dostarczenia do BON PŁ oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- wypełnienia kwestionariusza osobowego

- wypełnienia wniosku o stypendium specjalne

- złożenia wypełnionego i podpisanego przez pracownika BON wniosku do właściwego Dziekanatu

- przesłania na elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl numeru konta bankowego, na które ma być przelewana kwota stypendium

- podpisania decyzji o przyznaniu stypendium w Dziekanacie

 

STUDENCI ZAREJESTROWANI czyli Ci, którzy otrzymywali stypendium specjalne w poprzednim roku zobowiązani są do:

- ponownego wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium specjalnego

- złożenia wypełnionego i podpisanego przez pracownika BON wniosku do właściwego Dziekanatu

- podpisania decyzji o przyznaniu stypendium w Dziekanacie

 

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych potwierdza na wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stopień niepełnosprawności studenta (znaczny, umiarkowany lub lekki) na podstawie dostarczonych dokumentów. Wszelkie dokumenty potwierdzające niepełnosprawność studentów PŁ przechowywane są w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Studenci mają prawo do świadczeń pomocy materialnej niezależnie od formy studiów (stacjonarna, niestacjonarna) oraz wieku.

 

Terminy składania wniosków dostępne są pod tym linkiem

 

 

 

Wszystkich studentów, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium specjalnego informujemy, iż stypendium przyznaje i wypłaca wydział/instytut, w którym dana osoba pobiera studia. BON jedynie pośredniczy w procedurze przyznawania stypendiów. W związku z powyższym o wszelkie szczegóły związane z wypłatami należy pytać w sekretariacie/dziekanacie swoich studiów.

 

 

 

 

 

 


Data dodania:2017-11-07
Data aktualizacji2017-12-15

Wprowadzone przez:
Agnieszka Kania,
Pliki do pobrania

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE