75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych rok akademicki 2019/2020Na pierwszym planie znajduje się stojak wypełniony wnioskami o przyznanie stypendium, który stoi na biurku. W tle konsultant studencki siedzi przed komputerem.Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student lub doktorant (który studiuje na "starych" zasadach) z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i chcesz ubiegać się o stypendium specjalne, najpierw musisz zarejestrować się w naszym Biurze. Na stronie możesz pobrać kwestionariusz rejestracyjny. Pomaga nam on w rozpoznaniu potrzeb danego studenta/doktoranta, a co za tym idzie, lepszej pomocy. Taki kwestionariusz możesz uzyskać również u naszych Konsultantów Studenckich wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium specjalnego.

 

STUDENCI/DOKTORANCI NIEZAREJESTROWANI zobowiązani są do:

- dostarczenia do BON PŁ oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- wypełnienia kwestionariusza osobowego

- wypełnienia wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych

- uzupełnienia nr konta bankowego na WebDziekanacie (zakładka konto)

- podpisania decyzji o przyznaniu stypendium w Dziekanacie

 

STUDENCI/DOKTORANCI ZAREJESTROWANI czyli Ci, którzy otrzymywali stypendium specjalne w poprzednim roku zobowiązani są do:

- ponownego wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium specjalnego

- podpisania decyzji o przyznaniu stypendium w Dziekanacie

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

  • uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności
  • wypłacane jest w kwotach od 350 do 450 zł (szczegółowe informacje znajdują się pod tym linkiem)

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych potwierdza na wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych, stopień niepełnosprawności studenta (znaczny, umiarkowany lub lekki) na podstawie dostarczonych dokumentów. Wszelkie dokumenty potwierdzające niepełnosprawność studentów PŁ przechowywane są w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Studenci mają prawo do świadczeń pomocy materialnej niezależnie od formy studiów (stacjonarna, niestacjonarna) oraz wieku przez 6 lat studiów. 

 

Terminy składania wniosków dostępne są pod tym linkiem.

Regulamin pomocy materialnej dostępny jest pod tym linkiem.

 

 

Wszystkich studentów, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium specjalnego informujemy, iż stypendium przyznaje i wypłaca wydział/instytut, w którym dana osoba pobiera studia. BON jedynie pośredniczy w procedurze przyznawania stypendiów. W związku z powyższym o wszelkie szczegóły związane z wypłatami należy pytać w Sekcji Obsługi Świadczeń Politechniki Łódzkiej.

 

 

 

 

 

 


Data dodania:2017-11-07
Data aktualizacji2019-11-06

Wprowadzone przez:
Agnieszka Kania,
Pliki do pobrania

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE