Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PŁ W R. AKADEM. 2017/18

A+ / A-


Terminy składania wniosków o stypendia dla studentów w roku akademickim 2017/2018

 

W Załączniku nr 1 komunikat prorektora ds. studenckich z dnia 21.06.2017 r. dotyczący terminów składania wniosków o stypendium Rektora PŁ w roku akad. 2017/2018

 

Terminy opiniowania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów PŁ

 

W załączniku nr 2 terminy składania wniosków przez studentów do zatwierdzenia osiągnięć przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Szkoleniowych (KWOS)

 

Terminy opiniowania wniosków przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych (KWOS) działającą przy Centrum Sportu PŁ, zostaną podane do wiadomości studentów w późniejszym terminie.


Data dodania:2017-08-24
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Woźniak,
Pliki do pobrania

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE