75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Stypendia Rektora PŁ za osiągnięcia sportowe 

Studenci ubiegający się o stypednium Rektora PŁ za wyniki w sporcie proszoni są o załączenie do wniosku potwierdzenia tych osiągnięć, które można  wydrukować ze strony AMWŁ i AMP (archiwum 2018/2019)

 

 

https://www.p.lodz.pl/pl/stypendium-rektora-dla-studentow-pl-r-akadem-201920


Data dodania:2019-09-30
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Woźniak

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE