Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Stypendia ministra dla studentów PŁMinister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek podjął decyzję o przyznaniu stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia, na rok akademicki 2020/2021. Z Politechniki Łódzkiej otrzyma je ośmioro studentów i studentek.

 

Magdalena Śmiałkowska - studentka architektury na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, IV rok studiów pierwszego stopnia.


Marcin Tomasz Kowalski - student automatyki i sterowania robotami na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, II rok studiów drugiego stopnia.

   
Mikołaj Piotr Woźniak -  student elektroniki i telekomunikacji na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, I rok studiów drugiego stopnia.

 
Dominika Mirowska - studentka kierunku menedżer żywności i żywienia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, III rok studiów pierwszego stopnia.


Dominik Malinowski - student zarządzania na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, I rok studiów drugiego stopnia.

 
Marek Ryszard Szafran -  student informatyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, IV rok studiów pierwszego stopnia.


Bartłomiej Artur Rogalewicz -  student chemii analitycznej i strukturalnej na Wydziale Chemicznym, I rok studiów drugiego stopnia.


Martyna Szczęsna -Berezowska -  studentka wzornictwa na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, III rok studiów pierwszego stopnia.

 

W sumie, Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe otrzyma 362 studentów, z tego: 285 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 42 stypendia za osiągnięcia sportowe, 35 stypendiów za osiągniecia artystyczne.


Data dodania:2021-02-23
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
I Dom Studenta PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE