75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Stypendia doktoranckieW załączeniu znajdują się dokumenty dotyczące stypendium doktoranckiego.

 

Stypendium doktoranckie przyznawane jest na pisemny wniosek doktoranta (zgodny z wzorami 1A, 1B) wygenerowany za pośrednictwem webdziekanatu oraz złożony do kierownika studiów doktoranckich danego wydziału, w terminach określonych w harmonogramie ogłaszanym przez właściwego prorektora ds. studenckich.

 

Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Warunek uzyskania "bardzo dobrego wyniku postępowania rekrutacyjnego" określa Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej - Zasady przyjęć na studia trzeciego stopnia w Politechnice Łódzkiej obowiązująca w procesie rekrutacji doktoranta.

 

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

  • terminowo realizuje program studiów doktoranckich,
  • wykazuje się zaangażowaniem w:

- prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo

- realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową,

w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

 

Stypendium wynosi 2 000 zł, przyznawane jest na rok studiów, maksymalnie na okres 12 miesięcy – dla studiów doktoranckich rozpoczynających się w semestrze zimowym w miesiącach październik - wrzesień, dla studiów doktoranckich rozpoczynających się w semestrze letnim w miesiącach marzec - luty.

 

Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania ww. świadczenia znajdują się w załączonym Komunikacie.


Data dodania:2017-06-27
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE