Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

STUDIA, PRAKTYKI I STAŻE ZA GRANICĄ 

A+ / A-


Co roku kilkuset studentów PŁ, najwięcej wśród uczelni technicznych, wyjeżdża na zagraniczne uniwersytety. Tak intensywna wymiana została doceniona przez Narodową Agencję Programu Erasmus, która przyznała Politechnice Łódzkiej tytuł „Uczelnia przyjazna mobilności". 

 

 

Zapraszamy naszych studentów do skorzystania z możliwości wyjazdu na studia bądź praktyki w ramach programu Erasmus.

 

Oprócz programu Erasmus zachęcamy do skorzystania z możliwości wyjazdu na studia za granicą w ramach następujących ofert:

 

- BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

 

- DAAD - NIEMIECKA CENTRALA WYMIANY AKADEMICKIEJ

 

- SCIEX - FUNDUSZ STYPENDIALNY

 

- FSS - FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY

 

FSS - FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY W PŁ 

 

- FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

 

- CEEPUS - ŚRODKOWOEUROPEJSKI PROGRAM STUDIÓW UNIWERSYTECKICH

 

- NATIONAL SCHOLARSHIP PROGRAMME OF THE SLOVAC REPUBLIC

 

Oferty praktyk i staży zagranicznych:

 

- ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. OŚWIATY, NAUKI I KULTURY / UN EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)

 

- EUROPEJSKA ORGANIZACJA BADAŃ JĄDROWYCH / EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH (CERN)

 

- MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGII ATOMOWEJ / INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA)

 

- ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. ROZWOJU PRZEMYSŁOWEGO / UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO)

 

- ORGANIZACJA DS. ZAKAZU BRONI CHEMICZNEJ / ORGANIZATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS (OPCW)

 

- PROGRAM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. OCHRONY ŚRODOWISKA / UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME (UNEP)


Data dodania:2013-12-05
Data aktualizacji2017-01-13

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE