Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Studenci PŁ zaprojektują ubiory dla obsługi Expo 2020Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem Wystaw Światowych EXPO. Politechnika Łódzka w Expo 2020 będzie miała szczególną rolę w kształtowaniu wizerunku Polski. Studenci PŁ przygotują projekty strojów dla obsługi polskiego pawilonu.

Grafika do polskiej ekspozycji na wystawie EXPO 2020

EXPO 2020 w Dubaju będzie pierwszą Wystawą Światową zorganizowaną w kraju arabskim i według zapowiedzi organizatorów aspiruje do tego, by stać się największym show w historii, w którym udział weźmie ponad 200 państw i organizacji. Organizatorzy spodziewają się 18 milionów gości, którzy złożą 25 milionów wizyt. Zgodnie z decyzją Biura Wystaw Światowych, ze względu na pandemię COVID-19, EXPO 2020 w Dubaju zostało przełożone o rok i odbędzie się między 1 października 2021 r. a 30 marca 2022 r.

 

- Jestem dumny i zaszczycony propozycją zaprojektowania przez studentów kierunku wzornictwo na Politechnice Łódzkiej strojów dla obsługi Polskiego Pawilonu na Wystawie EXPO w Dubaju. Kolekcje zamówionych zestawów ubrań dla kobiet i mężczyzn powstaną w ramach konkursu zorganizowanego przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (TMiWT) PŁ. Ta oferta jest dla mnie wyrazem docenienia wysokiego poziomu kształcenia przyszłych projektantów mody na PŁ.To najlepsza promocja dla Uczelni i dla Wydziału - mówi rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik, Ambasador EXPO.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jest sponsorem nagród w tym Konkursie, ich łączna wartość to 10 000 zł. Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma zająć się stroną promocyjną jego laureatów.

 

Kształtowanie wizerunku Polski poprzez projekty ubiorów dla przedstawicieli obsługi Polskiego Pawilonu na Wystawie EXPO w Dubaju, to świetny pomysł na promocję młodych, kreatywnych, dobrze wykształconych projektantów z Politechniki Łódzkiej. Spośród prac zaliczeniowych studentów ze specjalności architektura ubioru zostaną wytypowane te najlepsze, a następnie szczegółowo dopracowane i dostosowane, z uwzględnieniem warunków klimatycznych, do potrzeb obsługi Polskiego Pawilonu.

 

Wystawy Światowe EXPO to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne i turystyczne. Ich skala porównywalna jest do Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.

 

Narracja polskiej ekspozycji jest budowana wokół myśli przewodniej udziału Polski w Expo 2020 Dubai: „Poland. Creativity inspired by nature”. Na pełną opowieść o Polsce składa się pięć rozdziałów, odpowiadających pięciu strefom Pawilonu Polski, które tworzą serię wynikających z siebie doświadczeń i treści. W każdej z nich przewija się zaproponowany przez organizatora Wystawy motyw mobilności – w odniesieniu do ludzi, idei, kultury czy technologii - informują organizatorzy. Stroje obsługi Pawilonu przygotowane przez młode projektanki z PŁ, będą stanowiły dopełnienie tej ekspozycji.


Data dodania:2021-02-10
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Grafika Poland Creativity inspire by nature

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE