Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Studentka PŁ przewodniczącą Forum Uczelni TechnicznychPaula Leśniewska - była przewodnicząca Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej, od 1 stycznia stanie na czele Forum Uczelni Technicznych.

Paula Leśniewska była przewodnicząca Samorządu Studenkiego PŁPaula Leśniewska jest absolwentką i studentką Politechniki Łódzkiej. Ukończyła studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, a obecnie studiuje zarządzanie na II stopniu na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Od początku studiów jest zaangażowana w działalność samorządową.


Była wcześniej przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Forum Uczelni Technicznych, a także ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prowadzi szkolenia dla studentów z zakresu praw i obowiązków studenta oraz dla samorządów studenckich z zakresu szkolnictwa wyższego.


W trakcie swojej działalności koordynowała liczne projekty - dwukrotnie Juwenalia Politechniki Łódzkiej, a także mniejsze, m.in. ogólnopolską konferencję „Pomoc Materialna dla studentów". Prywatnie wielbicielka powieści i podcastów kryminalnych.


Data dodania:2020-12-21
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha
Zdjęcia
Paula Leśniewska była przewodnicząca Samorządu Studenkiego PŁ

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE