Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Studenci PŁ w finale olimpiady języka angielskiegoStudenci Politechniki Łódzkiej znaleźli się w gronie laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Uczelni Technicznych.

 

Zofia Kifer, studentka I roku na kierunku Biotechnology zajęła w finale drugie miejsce, a jej kolega z IFE - Andrzej Grabowski, student II roku na kierunku Computer Science zajął miejsce czwarte.


Finał Olimpiady odbył się w Politechnice Poznańskiej. Wzięło w nim udział 146 studentów, wyłonionych we wcześniejszych kwalifikacjach. Po pisemnych i ustnych eliminacjach, 12 najlepszych studentów przedstawiło prezentację multimedialną. Do wyboru były dwa tematy, cytaty znanych filozofów: Arthura Schopenhauera: All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident (Każda prawda przechodzi przez trzy etapy: najpierw jest wyśmiewana, potem zaprzeczana, a na końcu uważana za oczywistą) oraz Arystotelesa: Quality is not an act, it is a habit (Jakość to nie sztuka, to nawyk). Trzeba było wykazać się nie tylko perfekcyjną znajomością języka angielskiego, ale także sposobem podejścia do stosunkowo skomplikowanego tematu. Ostatecznie jury wyłoniło 10 laureatów, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.


Zofia Kifer wybrała studia na uczelni technicznej, chociaż jej największą pasją jest język angielski. Zainteresowanie kulturą i historią krajów anglojęzycznych, literaturą i muzyką pozwoliło na znalezienie się w gronie laureatów 40. Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów szkół średnich. Pomimo tego postanowiła pogłębiać swą wiedzę z przedmiotów ścisłych na PŁ. W tym roku otrzymuje stypendium naukowe Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych.

 

Andrzej Grabowski na co dzień interesuje się informatyką, jest członkiem SKN Ubicomp działającego przy Instytucie Informatyki Stosowanej. Pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Grudnia rozwija swoje pasje dotyczące interakcji człowieka z komputerem. Prowadzi też zajęcia z uzdolnioną informatycznie młodzieżą i dziećmi. Jest międzynarodowym sędzią zawodów robotycznych First Lego Legue, których półfinały europejskie odbywają się w PŁ. Specjalizuje się w opracowywaniu aplikacji kompatybilnych z systemem iOS i urządzeniami firmy Apple.


Data dodania:2018-04-23
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha,
Zdjęcia
Budynek Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ.

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE