Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Struktura CWMCentrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej

 

dr inż. Dorota Piotrowska

Dyrektor

Żwirki 36, bud. A-16
90-924 Łódź

Telefon:  (42) 638 38 00

Fax: (42) 631 32 49 

E-mail: director.icc@adm.p.lodz.pl

 

mgr inż. Paweł Hillebrandt

Zastępca Dyrektora CWM PŁ ds. administracyjnych

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 206
90-924 Łódź

Telefon: (42) 638 38 27
E-mail: pawel.hillebrandt@p.lodz.pl

 

Sekcja administracyjna

 

Żwirki 36, bud. A-16
90-924 Łódź

 

Zadania sekcji administracyjnej:

 

obsługa sekretariatu jednostki;

prowadzenie księgowości i rachunkowość CWM, realizacja budżetu jednostki,

obsługa finansowa programów i projektów edukacyjnych,

obsługa biura Dyrektora CWM, w tym prowadzenie planów urlopów, szkoleń, korespondencji, list obecności, kalendarza spotkań Dyrektora i jego zastępcy,

planowanie zakupów, realizacja procedur zamówień publicznych,

prowadzenie spraw personalnych pracowników CWM i osób zatrudnionych spoza PŁ, obsługa umów cywilno-prawnych,

ogół działań związanych z przestrzeganiem, wdrażaniem i utrzymaniem zasad funkcjonowania CWM zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami wewnętrznymi i aktami normatywnymi uczelni,

kontrola zarządcza, system zapewnienia jakości,

organizacja szkoleń.

 

Pracownicy:

 

mgr Ewa Malczyk

Lider

 

Telefon: (42) 638 38 21

Mail: ewa.malczyk@p.lodz.pl

 

mgr Magdalena Wasilewska

 

Telefon: (42) 638 38 31

Mail: magdalena.wasilewska@p.lodz.pl

 

mgr inż. Beata Romańska

 

Telefon: (42) 638 38 38

Mail: beata.romanska@p.lodz.pl

 

mgr Magdalena Konat

 

Telefon: (42) 638 38 37

Mail: magdalena.konat@p.lodz.pl

 

mgr Julita Dragan

 

Telefon: (42) 638 38 60

Mail: julita.dragan@p.lodz.pl

 

 

Sekcja techniczno-gospodarcza

 

Żwirki 36, bud. A-16
90-924 Łódź

 

Zadania Sekcji techniczno-gospodarczej:

obsługa informatyczna CWM;

utrzymanie technicznej ciągłości funkcjonowania infrastruktury i wyposażenia jednostki;

obsługa wydarzeń w budynku CWM;

bieżące naprawy i konserwacje;

utrzymanie czystości i porządku w budynku;

zapewnienie ciągłości funkcjonowania elementów wyposażenia budynku, instalacji budowlanych (wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacji, wentylacji, c.o., sygnalizacji alarmu napadowego, sygnalizacji ppoż., pozostałej niskoprądowej, elektrycznej);

zapewnienie funkcjonowania pełnego oświetlenia budynku, wykonywanie drobnych napraw urządzeń i robót budowlanych, prowadzenie gospodarki magazynowej dla wybranego asortymentu.

 

Pracownicy:

 

mgr Ewa Malczyk

Lider

 

Telefon: (42) 638 38 21

Mail: ewa.malczyk@p.lodz.pl

 

mgr Dariusz Sobczak

 

Telefon: (42) 638 38 25

Mail: dariusz.sobczak@p.lodz.pl

 

inż. Dariusz Owczarek

 

Telefon: (42) 638 38 29

Mail: dariusz.owczarek@p.lodz.pl

 

mgr inż. Piotr Bankowiak

 

Telefon: (42) 638 38 39

Mail: piotr.bankowiak@p.lodz.pl

 

Mirosław Trzciński

 

Telefon: (42) 638 38 45

Mail: miroslaw.trzcinski@p.lodz.pl

 


Data dodania:2017-09-22
Data aktualizacji2017-12-19

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE