75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Starszy referent administracyjny w Centrum Współpracy MiędzynarodowejStarszy referent administracyjny w Centrum Współpracy Międzynarodowej

 

MIEJSCE PRACY: Politechnika Łódzka, Centrum Współpracy Międzynarodowej
STANOWISKO: Starszy referent administracyjny
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  10.10.2019 r.
WARUNKI ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na zastępstwo (pełen etat).

Podstawowy zakres obowiązków:

 

 • bieżąca obsługa studentów dot. wyjazdów zagranicznych ,
 • obsługa procesu wymiany międzynarodowej studentów Politechniki Łódzkiej,
 • obsługa narodowych i międzynarodowych programów stypendialnych w zakresie wymiany studenckiej,
 • współpraca z uczelniami partnerskimi Politechniki Łódzkiej,
 • organizacja wydarzeń promujących mobilność,
 • współorganizacja konferencji i wydarzeń międzynarodowych,
 • realizacja edukacyjnych projektów międzynarodowych realizowanych w PŁ.

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe,

 

Doświadczenie zawodowe:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w działalności międzynarodowej, takiej jak: praca
  w środowisku międzynarodowym, studia lub praktyki międzynarodowe.

 

Kompetencje:

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość i biegła obsługa pakietu MS Office w środowisku Windows.

 

Umiejętności:

 • pracy w zespole,
 • pracy pod presją czasu,
 • pracy w środowisku międzykulturowym,
 • podejmowania inicjatyw i konsekwencji w działaniu,
 • analizy danych,
 • wystąpień, prezentacji,
 • kreatywność, innowacyjność,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • skuteczność i efektywność w wykonywaniu obowiązków.

 

Oferowane warunki:

 • umowa o pracę na zastępstwo (z możliwością dalszej współpracy),
 • praca w międzynarodowym środowisku,
 • możliwość aktywnego rozwoju zawodowego, podnoszenie i nabywanie nowych kwalifikacji (wyjazdy krajowe i zagraniczne, szkolenia),
 • nowoczesne warunki pracy.

 

Wymagane dokumenty:     

1. Curriculum Vitae.

2. List motywacyjny.

3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik 1.

4. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej - załącznik 2       (Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy).

5. Podpisana zgoda Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) - załącznik 3 (Zgoda na przetwarzanie danych).

 

Sposób i miejsce składania aplikacji:

1. Pisemnie na adres: 

Politechnika Łódzka Centrum Współpracy Międzynarodowej

ul. Żwirki 36 (budynek A-16) 

90-539 Łódź

lub

2. Mailem na adres: magdalena.wasilewska@p.lodz.pl

 

Termin składania aplikacji:

Aplikacje należy składać do dnia 10.10.2019 r.

Liczy się data wpłynięcia dokumentów do Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

PŁ CWM zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną o tym powiadomione telefonicznie.

 

 

 


Data dodania:2019-09-10
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE