Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Spotkanie brokerskie Nuclear Physics Innovation, warsztaty Nuclear Physics Research-Technology CoactionWydarzenie odbędzie się 11-12 października 2018 r. w budynku Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zarówno spotkanie brokerskie jak i warsztaty skierowane są do szerokiego grona uczestników – laboratoriów, uniwersytetów, przedsiębiorstw z takich obszarów jak: fizyka, biologia, chemia, elektronika, energetyka, medycyna, materiały, aeronautyka, informatyka, urządzenia i narzędzia badawcze.

 

Spotkanie brokerskie i warsztaty są organizowane przez Enteprise Europe Network i konsorcjum projektu ENSAR 2 – NUPIA.

 

Zarówno spotkanie brokerskie jak i warsztaty skierowane są do szerokiego grona uczestników – laboratoriów, uniwersytetów, przedsiębiorstw z takich obszarów jak: fizyka, biologia, chemia, elektronika, energetyka, medycyna, materiały, aeronautyka, informatyka, urządzenia i narzędzia badawcze. Spotkanie brokerskie i warsztaty mają na celu zintensyfikować procesy transferu technologii oraz stworzyć uwarunkowania dla współpracy badawczo-rozwojowej oraz działalności naukowo-innowacyjnej.

Rejestracja na spotkanie brokerskie.


Data dodania:2018-06-20
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska,
Zdjęcia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE