Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Specjalista/starszy specjalista ds. projektów UE w Dziale ProjektówDział Projektów Politechniki Łódzkiej ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista/starszy specjalista ds. projektów UE.

 

Nazwa stanowiska: Specjalista/starszy specjalista ds. projektów UE
Miejsce pracy: Politechnika Łódzka, Dział Projektów, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, budynek A33.
Liczba etatów: 2

 

 

Opis stanowiska i zadania pracownika:

 • analiza możliwości dofinansowania projektów z programów unijnych;
 • monitorowanie terminów i rodzajów naborów wniosków;
 • doradztwo w sprawach projektów;
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, w tym wszystkich niezbędnych dokumentów, kosztorysów, harmonogramów;
 • ocena formalnych i technicznych możliwości realizacji projektów oraz ocena formalna dokumentacji projektowej;
 • kompleksowy nadzór nad składaniem wniosków, wdrażaniem i rozliczaniem projektów, w tym monitorowanie rzeczowej realizacji projektów i utrzymania wskaźników efektów w okresie trwałości.

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: ekonomia, prawo, administracja, europeistyka, zarządzanie.
 • studia podyplomowe lub certyfikaty związane z zarządzaniem projektami;
 • minimum 4-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej 2-letnie na stanowiskach związanych z koordynacją lub realizacją projektów;
 • znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
 • znajomość prawa zamówień publicznych;
 • biegła obsługa programów Word, Excel;
 • doświadczenie w aplikowaniu (zarządzaniu i rozliczaniu) do POIG (lub POIR), POIŚ, RPO w zakresie przygotowania studiów wykonalności i/lub wniosków aplikacyjnych, w tym przygotowaniu harmonogramów i/lub budżetu projektu i/lub analizy finansowej, potwierdzone referencjami od podmiotów aplikujących z podaniem danych kontaktowych do osób mogących potwierdzić doświadczenie;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

 

Umiejętności:

 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • odpowiedzialność i własna inicjatywa w podejmowaniu działań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • rzetelność;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • kultura osobista;
 • biegłość językowa;
 • samodzielność i zaangażowanie;
 • nastawienie na rozwój zawodowy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 

Oferowane warunki:

 • stabilna praca w dynamicznym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • miła i przyjazna atmosfera.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie.

 

 

Sposób i miejsce składania aplikacji: Pisemnie na adres: Politechnika Łódzka, Dział Projektów, Łódź, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź lub e-mailowo na adres: rnp@adm.p.lodz.pl (link sends e-mail)

 

 

Termin składania aplikacji:
Aplikacje należy składać do dnia 15.09.2017 r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Dział Projektów Politechniki Łódzkiej zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną o tym powiadomione w terminie do 2 tygodni od ostatniego dnia składania aplikacji.

 

 

CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. „Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko specjalista. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne. W przypadku podania danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zm.) prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych”.


Data dodania:2017-08-23
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE