Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Projektu „Głęboka termomodernizacja budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki ŁódzkiejWydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Projektu „Głęboka termomodernizacja budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej

 

Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Biuro Projektu „GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI B-17 POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ” WND-RPLD.04.02.02-10.0071/17
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Projektu „Głęboka termomodernizacja budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej”
DATA OGŁOSZENIA: 08.02.2019 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.02.2019 roku
WARUNKI ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na czas określony od dnia 01.03.2019-31.12.2019 r. (1/4 etatu).

 

Zakres obowiązków:
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej” m.in.:

 • Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia,
 • Przygotowywanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w tym również umów,
 • Sporządzanie wyjaśnień do zapytań składanych przez Wykonawców w odniesieniu do treści SIWZ i dokonywanie modyfikacji SIWZ,
 • Przygotowywanie pism związanych z wszczętym postępowaniem,
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • Kompletowanie dokumentacji dot. przeprowadzonego postępowania.

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe: preferowane kierunki zarządzanie; marketing; bankowość; ekonomia; dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych;
 • znajomość zagadnień związanych z problematyką zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej;
 • znajomość zagadnień związanych z problematyką zamówień publicznych z dziedziny robót budowlanych;
 • znajomość zagadnień związanych z księgowością mile widziana,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym,
 • biegła umiejętność obsługi komputera szczególnie w zakresie pakietu Office,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy.

 

Zainteresowanym współpracą z nami oferujemy:

 • zatrudnienie w prestiżowej uczelni,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 • korzystne warunki socjalne,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

 • Aktualne CV (z klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Łódzką danych osobowych zawartych w moim CV oraz dokumentach dołączonych do mojego CV, dla celów rekrutacji na stanowisko: pracownika gospodarczego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
 • List motywacyjny
 • Podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej - załącznik 1 (Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy).docx;
 • Podpisaną zgodę Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) - załącznik 2 (Zgoda na przetwarzanie danych).docx;

 

Wymagane dokumenty zatytułowane „specjalista ds. zamówień publicznych projekt TERMOMODERNIZACJA” prosimy składać w Sekretariacie Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ, Łódź ul. Piotrkowska 266, w godz. 10:00 – 14:00 lub mailowo: W9-kadm@adm.p.lodz.pl do dnia 15.02.2019 roku.

 

Projekt pt. „Głęboka termomodernizacja budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Data dodania:2019-02-08
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,
Pliki do pobrania

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE