Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Aktualności - Ścieżki Młodych Odkrywców 

Terminy rekrutacji do projektu Ścieżki Młodych Odkrywców na kolejny semestr:

 

W obecnej chwili  można zapisać młodzież w wieku 13-16 lat na ścieżki: 
techniczną, fizyczną, chemiczną oraz robotyczną.

 

Rekrutacja na ścieżkę techniczną dla dzieci w wieku 9-12 lat (50 miejsc)
oraz na ścieżkę chemiczną dla dzieci w wieku 9-12 lat (10 miejsc) została zakończona
 

Dla dzieci w wieku 7-8 lat (rocznik 2011-2012), 03.01.2019 (czwartek), godz. 8.00

Dla dzieci w wieku 9-12 lat (2007-2010), 04.01.2019 (piątek), godz. 8.00

Dla dzieci w wieku 13-16 lat (2003-2006), 07.01.2019 (poniedziałek), godz. 8.00


W danym semestrze można zapisać dziecko na ŁUD lub na SMO.

Rekrutacja na ścieżki językowe odbędzie się w lipcu 2019
 

Dzieci urodzone w styczniu i lutym 2012 zapraszamy w tym semestrze, dzieci z późniejszych miesięcy 2012r. w kolejnej rekrutacji.
Młodzież urodzona w 2003 roku, do czasu rozpoczęcia zajeć w marcu, nie może ukończyć
16 lat.

Link do strony: https://smo-rekrutacja.p.lodz.pl

Aby przejść etap rekrutacji elektronicznej należy wypełnić wszystkie pola wskazane w formularzu elektronicznym (imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka, data urodzenia dziecka, nr szkoły, do której uczęszcza dziecko, telefon i adres e-mail do Rodziców/Opiekunów).
Po wypełnieniu formularza należy odczytać mail zwrotny, automatycznie wysłany na adres elektroniczny podany w wypełnianym formularzu. W mailu zwrotnym zostanie przesłany link, który należy kliknąć, dopiero wówczas etap rekrutacji elektronicznej zostaje zakończony. Następnie otrzymają Państwo kolejny mail z potwierdzeniem zapisania dziecka na listę podstawową bądź rezerwową w przypadku braku miejsc.
 

Od daty rekrutacji w ciągu 2 tygodni należy umówić się na podpisanie umowy, po upływie tego terminu miejsce będzie zwalniane.
Każde dziecko przed rozpoczęciem zajęć oraz po zakończeniu będzie zobowiązane do napisania testu, jego wyniki nie wpływają na możliwość uczestniczenia w zajęciach.
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: smo@info.p.lodz.pl

 

 

Terminy zajęć na poszczególnych ścieżkach od marca 2019:
 

Ścieżka techniczna dla dzieci w wieku 7-8 lat
wybrane środy w godzinach popołudniowych oraz wybrane soboty

Ścieżka techniczna dla dzieci w wieku 9-12 lat
wybrane soboty

Ścieżka chemiczna dla dzieci w wieku 9-12 lat
wybrane piątki od godz. 17.00

Ścieżka techniczna dla młodzieży w wieku 13-16 lat
wybrane piątki od godz. 17.30

Ścieżka chemiczna dla młodzieży w wieku 13-16 lat
dla młodzieży w wieku 15-16 lat wybrane wtorki od godz. 17.00 (grupa zielona)
dla młodzieży w wieku 13-14 lat wybrane czwartki od godz. 17.00 (grupa żółta)

Ścieżka fizyczna dla młodzieży w wieku 13-16 lat
dla młodzieży w wieku 15-16 lat wybrane piątki, godz. 17.30
dla młodzieży w wieku 13-14 lat wybrane soboty przed południem

Ścieżka robotyczna dla młodzieży w wieku 13-16 lat
wybrane soboty 

Ścieżki edukacyjne dla dzieci i młodzieży przewidziane w projekcie:
 


 

Zapisy przewidziane są:

lipiec - sierpień 2018
styczeń - luty 2019
lipiec - sierpień 2019
styczeń - luty 2020

 

Rekrutacja uczestników na ścieżkach 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 jest podzielona na dwa etapy:
 
I etap. Elektroniczne zapisy do projektu przez program do rekrutacji - wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do projektu.

II etap. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do projektu w Biurze Projektu.
 
 
Rekrutacja uczestników na ścieżkach językowych 4 i 9 jest podzielona na trzy etapy:
 
I etap. Elektroniczne zapisy do projektu przez program do rekrutacji - wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do projektu.

II etap. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do projektu w Biurze Projektu.

III etap. Weryfikacja poziomu językowego dziecka.
 

ścieżka 4 - Wymagana znajomość języka francuskiego przez dziecko na etapie rekrutacji do projektu - poziom A0 - rozmowa kwalifikacyjna podczas której zostaną ocenione predyspozycje językowe dziecka;

ścieżka 9 - Wymagana znajomość języka francuskiego przez dziecko na etapie rekrutacji do projektu - poziom A1 - pisemny test sprawdzający poziom znajomości języka francuskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim.
 

Więcej informacji w Regulaminie: 
https://www.p.lodz.pl/pl/dokumenty-sciezki-mlodych-odkrywcow

 

  

 

 

 

 


Data dodania:2018-06-22
Data aktualizacji2019-01-07

Wprowadzone przez:
Małgorzata Urbaniak,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE