Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ścieżki Młodych Odkrywców 

Miło nam poinformować, że Politechnika Łódzka będzie realizować projekt pt. „Ścieżki Młodych Odkrywców” w ramach złożonego przez Uczelnię wniosku
o dofinansowanie w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 


Data dodania:2018-06-22
Data aktualizacji2018-06-22

Wprowadzone przez:
Małgorzata Urbaniak,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE