75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ścieżka techniczna dla dzieci w wieku 9-12 lat
Harmonogram realizacji ścieżki technicznej dla dzieci w wieku 9-12 lat w semestrze zimowym 2019:
Czas trwania ścieżki to jeden semestr. Zajęcia będą odbywać się w wybrane soboty.
 


 

Terminy do wyboru:
 

Matematyka I (sobota):
21.09.2019 godz. 9.00-10.30
28.09.2019 godz. 12.30-14.00 (blok  matematyka I + matematyka II), 14.15-15.45, 16.00-17.30,  17.45-19.15
Budynek C3, piętro V, sala 527

Matematyka II (sobota):
14.09.2019 godz. 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15
28.09.2019 godz. 9.00-10.30, 10.45-12.15 (blok  matematyka I + matematyka II)
Budynek C3, piętro V, sala 527

Robotyka I (sobota):
05.10.2019 godz. 12.30-14.00, 14.30-16.00, 16.15-17.45
12.10.2019 godz. 12.30-14.00, 14.30-16.00
Budynek B19, piętro I, sala 103

Robotyka II (sobota):
12.10.2019 godz. 16.15 - 17.45     
26.10.2019 godz. 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.30-14.00, 14.30-16.00
Budynek B19, piętro I, sala 103

Biotechnologia I (sobota):
19.10.2019 godz. 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.30-14.00
Budynek A4, piętro II, sala 202

Biotechnologia II (sobota):
16.11.2019 godz. 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.30-14.00
Budynek A4, piętro II, sala 202

Chemia I (sobota):
09.11.2019 godz. 9.05-10.35, 11.05-12.35
23.11.2019 godz. 9.00-10.30, 11.00-12.30, 13.00-14.30
Budynek A-8, parter, zbiórka w holu po wejściu do budynku

Chemia II (sobota):
09.11.2019 godz. 9.00-10.30, 11.00-12.30, 13.00-14.30
23.11.2019 godz. 9.05-10.35, 11.05-12.35
Budynek A-24, laboratorium parter, zbiórka w holu po wejściu do budynku


W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.

 


Data dodania:2018-06-19
Data aktualizacji2019-10-17

Wprowadzone przez:
Małgorzata Urbaniak,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE