Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ścieżka techniczna dla dzieci w wieku 9-12 lat
Harmonogram realizacji ścieżki technicznej dla dzieci w wieku 9-12 lat w semestrze zimowym 2019:
Czas trwania ścieżki to jeden semestr. Zajęcia będą odbywać się w wybrane soboty.
 


 

Terminy do wyboru:

Robotyka I:
05.10.2019 godz. 12.30-14.00, 14.30-16.00, 16.15-17.45
12.10.2019 godz. 12.30-14.00, 14.30-16.00
Budynek B19, piętro I, sala 103


Robotyka II:
12.10.2019 godz. 16.15 - 17.45     
26.10.2019 godz. 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.30-14.00, 14.30-16.00
Budynek B19, piętro I, sala 103

Matematyka I:

Budynek C3, piętro V, sala 527

Biotechnologia I:

Budynek A2, piętro II, sala 239

Biotechnologia II:

Budynek A2, piętro II, sala 239

Matematyka II:
14.09.2019 godz. 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15
28.09.2019 godz. 9.00-10.30, 10.45-12.15
Budynek C3, piętro V, sala 527

Chemia:

Budynek A-24, laboratorium parter, zbiórka w holu po wejściu do budynku
Budynek A-8, parter, zbiórka w holu po wejściu do budynku

W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.

 


Data dodania:2018-06-19
Data aktualizacji2019-07-12

Wprowadzone przez:
Małgorzata Urbaniak,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE