75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ścieżka techniczna dla dzieci w wieku 7-8 lat
Harmonogram realizacji ścieki technicznej dla dzieci w wieku 7-8 lat w semestrze letnim 2020:
Czas trwania ścieżki to jeden semestr. Zajęcia będą odbywać się w wybrane środy w godzinach popołudniowych oraz w wybrane soboty.
Terminy do wyboru:


Matematyka (sobota):
22.02.2020 godz. 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.30-14.00, 14.15-15.45
29.02.2020 godz. 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.30-14.0
Budynek C3, piętro VI, sala 607

Chemia I (środa):
26.02.2020 godz. 16.00-16.45, 17.00-17.45, 18.00-18.45, 19.00-19.45
04.03.2020 godz. 16.00-16.45, 17.00-17.45, 18.00-18.45
Budynek A24, laboratorium parter, zbiórka w holu po wejściu do budynku

Chemia II (środa):
01.04.2020 godz. 16.00-16.45, 17.00-17.45, 18.00-18.45, 19.00-19.45
08.04.2020 godz. 16.00-16.45, 17.00-17.45, 18.00-18.45
Budynek A24, II piętro, zbiórka w holu po wejściu do budynku

Robotyka i zajęcia dla rodziców (sobota):
14.03.2020 godz. 12.30-14.00, 14.30-16.00, 16.15-17.45, 18.00-19.30   
28.03.2020 godz. 12.30-14.00, 14.30-16.00, 16.15-17.45
Budynek B19, piętro I, sala 103 (zajęcia dla dzieci), sala 101 (zajęcia dla rodziców)

Biotechnologia (sobota):
21.03.2020 godz. 9.00-10.30 (20 osób), 10.45-12.15 (20 osób), 12.30-14.00 (20 osób) 14.30-16.00 (10 osób)
Budynek A4, piętro II, sala 202 (239)

Papiernictwo (środa):
11.03.2020 godz. 16.00-16.45, 17.00-17.45, 18.00-18.45
18.03.2020 godz. 17.00-17.45, 18.00-18.45
25.03.2020 godz. 17.00-17.45, 18.00-18.45
Budynek B17, zbiórka na parterze

UWAGA! zmiany terminów z inżynierii materiałowej

Inżynieria materiałowa I  (środa):
15.04.2020 godz. 16.00-16.45, 17.00-17.45, 18.00-18.45, 19.00-19.45
29.04.2020 godz. 16.00-16.45, 17.00-17.45, 18.00-18.45
Budynek A33, piętro II, sala 213

Inżynieria materiałowa II (środa):
20.05.2020 godz. 16.00-16.45, 17.00-17.45, 18.00-18.45, 19.00-19.45
27.05.2020 godz. 16.00-16.45, 17.00-17.45, 18.00-18.45
Budynek A33, piętro II, sala 213W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.


Data dodania:2018-06-19
Data aktualizacji2020-01-28

Wprowadzone przez:
Małgorzata Urbaniak,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE