75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Ścieżka fizyczna dla młodzieży w wieku 13-16 lat
Harmonogram realizacji  ścieżki fizycznej dla dzieci w wieku 13-16 lat w semestrze letnim 2020:
Czas trwania ścieżki to jeden semestrTerminy zajęć dla grupy piątkowej:

06.03.2020
godz. 17.30-19.00
17.04.2020 godz. 17.30-19.00 (online)
24.04.2020 godz. 17.30-19.00 (online)
08.05.2020 godz. 17.30-19.00 (online)
..........2020 godz. 17.30-19.00
..........2020 godz. 17.30-19.00
..........2020 godz. 17.30-19.00
..........2020 godz. 17.30-19.00

Budynek B14/B15, parter, sala Arena Magica
 

Terminy zajęć dla grup sobotnich:

07.03.2020
godz. 12.00-15.00
18.04.2020 godz. 12.15 (online)
25.04.2020 godz. 12.15 (online)
..........2020 godz. 12.00-15.00

Budynek B14/B15, parter, sala Arena Magica

 

W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.


Data dodania:2018-06-19
Data aktualizacji2020-07-13

Wprowadzone przez:
Małgorzata Urbaniak

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE