75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ścieżka fizyczna dla młodzieży w wieku 13-16 lat
Harmonogram realizacji  ścieżki fizycznej dla dzieci w wieku 13-16 lat w semestrze letnim 2020:
Czas trwania ścieżki to jeden semestrTerminy zajęć dla grupy piątkowej:

06.03.2020
godz. 17.30-19.00
13.03.2020 godz. 17.30-19.00
20.03.2020 godz. 17.30-19.00
27.03.2020 godz. 17.30-19.00
03.04.2020 godz. 17.30-19.00
17.04.2020 godz. 17.30-19.00
24.04.2020 godz. 17.30-19.00
08.05.2020 godz. 17.30-19.00

Budynek B14/B15, parter, sala Arena Magica

 

Terminy zajęć dla grup sobotnich:

07.03.2020
godz. 12.00-15.00
14.03.2020 godz. 12.00-15.00
21.03.2020 godz. 12.00-15.00
28.03.2020 godz. 12.00-15.00

Budynek B14/B15, parter, sala Arena Magica

 

W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.


Data dodania:2018-06-19
Data aktualizacji2020-01-27

Wprowadzone przez:
Małgorzata Urbaniak,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE