75lat.p.lodz.pl
Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Ścieżka chemiczna dla młodzieży w wieku 13-16 lat
Harmonogram realizacji ścieżki chemicznej dla dzieci w wieku 13-16 lat w semestrze zimowym 2019:
Czas trwania ścieżki to jeden semestr.
 


 

Terminy zajęć dla grupy czwartkowej (żółtej):  godz. 17.00-19.30

03.10.2019, 10.10.2019, 17.10.1019, 24.10.2019, 07.11.2019, 21.11.2019, 28.11.2019 - budynek A-24, laboratorium, parter, zbiórka w holu po wejściu do budynku

14.11.2019 - budynek A-27, I piętro, zbiórka w holu, przy klubie H2O

 

Terminy zajęć dla grupy wtorkowej (zielonej):  godz. 17.00-19.30

01.10.2019, 08.10.2019, 12.11.2019, 19.11.2019 - budynek A-24, II piętro, laboratorium 206, zbiórka w holu po wejściu do budynku

15.10.2019 - budynek C-2, zbiórka przy portierni (C-17) Instytutu Chemii Radiacyjnej PŁ (II brama) kampus B (część południowa) (młodzież musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, na jej podstawie będzie wpuszczana dalej; niestety rodzice poza teren portierni nie będą mogli już wchodzić)

 

22.10.2019, 05.11.2019, 26.11.2019 - budynek A-24, laboratorium parter, zbiórka w holu po wejściu do budynku

W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.


Data dodania:2018-06-19
Data aktualizacji2019-09-12

Wprowadzone przez:
Małgorzata Urbaniak,

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE