Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

 

 

Politechnika Łódzka

 

Samodzielny referent – pracownik administracyjny w Instytucie Informatyki Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki ŁódzkiejDziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej ogłasza nabór na stanowisko: samodzielny referent – pracownik administracyjny w Instytucie Informatyki

 

Miejsce pracy: Instytut Informatyki
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, PŁ
Łódź, ul. Wólczańska 215
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa obiegu dokumentów wg instrukcji kancelaryjnej PŁ;
 • Obsługa procesów planowania, kontroli wykonania i rozliczania zajęć dydaktycznych oraz związanej z tym sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Współpraca z innymi jednostkami Uczelni w zakresie wykonywanych zadań;
 • Wsparcie promocji studiów;
 • Wsparcie w rozliczaniu projektów dofinansowywanych ze środków UE;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office, co najmniej w zakresie aplikacji Word i Excel;
 • Umiejętność czytania i parafrazowania korespondencji w języku polskim i angielskim;
 • Umiejętność logicznego myślenia;
 • Systematyczność;
 • Dobra organizacja własnej pracy i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielność, inicjatywa, kreatywność.

 

Kompetencje pożądane związane ze stanowiskiem pracy:

 • Wykształcenie wyższe obejmujące zagadnienia z zakresu prawa i administracji;
 • Certyfikaty językowe potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie, co najmniej B2 oraz praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Doświadczenie przy administracji projektów dofinansowanych ze środków UE.

 

Oferujemy:

 • pracę w miłej atmosferze,
 • korzystne warunki socjalne,
 • lokalizację miejsca pracy w centrum miasta z łatwym dojazdem.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej - załącznik nr 1 oraz zgoda Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) – załącznik nr 2,
 • CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 5 marca 2019 r.:

 • na adres mailowy: office@ics.p.lodz.pl podając w tytule maila: „Aplikacja na stanowisko: samodzielny referent”
 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Łódź, ul. Wólczańska 215, budynek B9, pokój nr 267 (9.00-15.00).

 

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informujemy, że złożonych ofert Uczelnia nie zwraca.


Data dodania:2019-02-07
Data aktualizacji
Data zakończenia
Wprowadzone przez:
Filip Podgórski,
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
klauzula_informacyjna.pdf518.14 KB
ZałącznikWielkość
kwestionariusz.pdf349.81 KB
ZałącznikWielkość
zgoda_kandydata.pdf250.71 KB

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE